จริงหรือไม่? "เด็กเล็ก" ไม่ต้องใส่ "หน้ากากอนามัย" ป้องกันโควิด-19

จริงหรือไม่? "เด็กเล็ก" ไม่ต้องใส่ "หน้ากากอนามัย" ป้องกันโควิด-19

ในช่วงเวลาที่พวกเราทุกคนจะต้องใส่ “หน้ากาก(อนามัย)” เข้าหากัน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่พ่อแม่ควรจัดหาหน้ากากอนามัยให้ลูกหลานสวมใส่ให้ชินเข้าไว้ เพราะเราคงต้องใช้หน้ากากอนามัยกันไปอีกนาน

แต่สำหรับเด็กเล็กมากๆ หน้ากากอนามัยอาจไม่ใช่ตัวช่วยสำคัญในการลดความเสี่ยงเชื้อไวรัสเหมือนกับวัยอื่นๆ

หน้ากากอนามัย กับเด็กเล็ก

ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การยูนิเซฟ (UNICEF) ระบุว่า เด็กอายุมากกว่า 12 ปี ควรสวมหน้ากากในสถานการณ์เดียวกับผู้ใหญ่ ขณะที่เด็กอายุระหว่าง 6-11 ปี ควรสวมหน้ากากในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง ส่วนเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ ไม่จำเป็นต้องบังคับให้สวมหน้ากากแต่อย่างใด

ทางด้านของเฟซบุ๊กเพจ Drama-Addict ระบุว่า เด็กอายุต่ำกว่า 1 ขวบ ไม่ควรสวมหน้ากากอนามัยเลย

ทำไมเด็กอายุต่ำกว่า 1 ขวบ ถึงไม่ควรสวมหน้ากากอนามัย?

ที่ไม่แนะนำให้เด็กที่อายุน้อยกว่า 1 ขวบ ใส่หน้ากากอนามัย เนื่องจากระบบทางเดินหายใจของเด็กยังพัฒนาไม่เต็มที่ พอมีหน้ากากมาปิดตรงปากจมูก ถ้าของผู้ใหญ่ เราสามารถสูดลมหายใจเข้าออกผ่านหน้ากากได้ แต่เด็กยังทำได้ไม่เต็มที่ ดังนั้นเด็กอาจขาดออกซิเจนจนเป็นอันตรายได้  

เราจะป้องกันลูกน้อยอายุ 1-2 ขวบ จากเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยไม่สวมหน้ากากอนามัยได้อย่างไร?

ถ้ามีลูกเล็กๆ อายุน้อยกว่า 1-2 ขวบ และจำเป็นต้องพาออกนอกบ้าน ยังไม่ต้องใส่หน้ากากหรือเฟซชิลด์ แต่ให้ใช้วิธี social distancing เว้นระยะจากคนรอบๆ 1-2 เมตรแทน รวมถึงการหลีกเลี่ยงการพาลูกน้อยไปในที่ชุมชนแออัดโดยไม่จำเป็นอีกด้วย