สารคัดหลั่งแบบไหน มีเชื้อโควิด-19 มากที่สุด

สารคัดหลั่งแบบไหน มีเชื้อโควิด-19 มากที่สุด

เชื้อโควิด-19 สามารถติดต่อและแพร่กระจายได้ผ่าน “สารคัดหลั่ง” ซึ่งหนึ่งในสารคัดหลั่งที่เรารู้กันดีคือ น้ำลาย ไม่ว่าจะเป็นน้ำลายจากการไอ จาม พูดคุยระยะใกล้ การใช้ช้อนส้อม แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ อุปกรณ์การรับประทานอาหาร หรือของใช้ส่วนตัวอย่างๆ แต่นอกจากน้ำลายแล้ว ยังมีสารคัดหลั่งอื่นๆ ที่สามารถแพร่กระจายเชื้อไวรัสได้เช่นกัน และปริมาณเชื้อไวรัสที่พบในสารคัดหลั่งแต่ละประเภทก็มากน้อยไม่เท่ากัน

ปริมาณเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่พบได้ในสารคัดหลั่งแต่ละประเภท

อ.พญ.ปัทมา ต.วรพานิช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ให้ข้อมูลเอาไว้ ดังนี้

น้ำมูก ประมาณ 90%

น้ำลาย ประมาณ 80%

อุจจาระ ประมาณ 70%

เยื่อบุคอหอย ประมาณ 60%

เลือด ประมาณ 10%

น้ำตา ประมาณ 1%

หมายเหตุ ยังไม่มีรายงานตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเหงื่อ สารคัดหลั่งจากช่องคลอด และน้ำอสุจิมาก่อน

ระยะเวลาของเชื้อโควิด-19 ที่อยู่บนพื้นผิวต่างๆ

ทองแดง 4 ชั่วโมง

ไม้ 6-24 ชั่วโมง

แก้ว ผ้า 24-72 ชั่วโมง

กระดาษ พลาสติก 48-96 ชั่วโมง

คำแนะนำ

เนื่องจากเชื้อไวรัสสามารถอยู่บนด้านนอกของหน้ากากอนามัยได้นานมากกว่า 1 สัปดาห์ ดังนั้นไม่ควรใช้หน้ากากอนามัยซ้ำ และควรล้างมือให้สะอาด เพื่อป้องกันการสัมผัสเชื้อที่อาจปนเปื้อนอยู่