ลดน้ำหนักผิดวิธี ส่งผลร้ายกว่าที่คิด

ลดน้ำหนักผิดวิธี ส่งผลร้ายกว่าที่คิด
นิตยสารเปรียว

สนับสนุนเนื้อหา

หลายคนอาจเคยทดลองลดน้ำหนักด้วยตนเอง โดยดูเคล็ดลับจากอินเตอร์เน็ต หรือลดตาม ความพอใจของตัวเอง จนประสบกับการมีน้ำหนักขึ้นๆ ลงๆ อยู่เสมอ คุณรู้หรือไม่ว่า สิ่งที่คุณกำลังปฏิบัติอยู่อาจเป็นบ่อเกิดของโรคร้ายและทำลายสุขภาพของคุณได้ ‘นายแพทย์สมบูรณ์ รุ่งพรชัย’ แพทย์ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย เวชศาสตร์การกีฬาและ การลดน้ำหนัก สูตินรีเวชวิทยาฮอร์โมนและสุขภาพทางเพศ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ไวทัลไลฟ์ ในเครือโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อธิบายเหตุผลให้ฟังว่า

“ปัจจุบันปัญหาเรื่องความอ้วนมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ทั้งนี้เพราะมีความเกี่ยวโยงกับ วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของคนในปัจจุบัน เห็นได้ จากข้อมูลข่าวสารทางอินเตอร์เน็ตและโฆษณาอาหารมากมายที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิด จนอาจเกิดผลร้ายต่อสุขภาพของผู้บริโภค ทั้งนี้เพราะการโฆษณาชวนเชื่อดังกล่าวอาจไม่เหมาะสม ต่อสุขภาพของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน หรืออาจเป็นการปฏิบัติที่ผิดวิธี การลดน้ำหนักเป็นปัญหาของคนทุกวัย เนื่องจากความอ้วนเป็นสัญญาณของ ความแก่ ซึ่งไม่ใช่เพียงแก่แค่อายุเท่านั้น แต่ยัง หมายถึงสภาพร่างกายที่แก่ชราลง และนั่นยังหมายถึงความเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย โดยปัญหาการลดน้ำหนักในแต่ละช่วงวัยมีมุมมองที่แตกต่างกัน”

กลุ่มเด็กอ้วน ปัญหาของคนกลุ่มนี้คือโภชนาการที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่จึง ไม่ควรตามใจลูก ควรให้ลูกทานอาหารอย่างเหมาะสม ทั้งนี้อาจขอความร่วมมือจากทางโรงเรียนให้ช่วยดูแลและแนะนำเด็กในการ รับประทานอาหารอีกทางหนึ่ง เนื่องจากอาหาร ที่ไม่มีประโยชน์ยังมีขายทั่วไปตามรั้วโรงเรียน และ เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในปัจจุบันยังทำให้เด็กหันมาเล่นเกมมากกว่าการออกกำลังกาย ดังนั้น ผู้ปกครองควรพาลูกๆ ไปเล่นกีฬามากขึ้น เพื่อใช้เวลาเล่นเกมให้น้อยลง

กลุ่มคนทำงาน ปัญหาหลักของคนกลุ่มนี้ มาจากความเครียด การออกกำลังกายผิดวิธี การรับประทานอาหารในปริมาณมากโดยเฉพาะเครื่องดื่ม โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ชอบทำน้ำหนักตัวเด้งขึ้นเด้งลง หรือที่เรียกว่า Weight cycling เช่น ปฏิบัติตามสูตรลดน้ำหนักโดยไม่ระมัดระวัง เพราะคิดว่าสุดท้ายก็จะลดน้ำหนักใหม่ได้ ทำให้ระบบเผาผลาญของร่างกายเสียหาย จนอาจป่วยเป็นโรคไขมันพอกตับ หรือบางรายอาจมีน้ำหนักตัว ขึ้นทั้งๆ ที่ไม่ได้รับประทานอาหารในปริมาณมาก

กลุ่มคนอายุ 35 ปีขึ้นไป คุณผู้หญิงกลุ่มนี้อยู่ในวัยหมดประจำเดือน ส่วนคุณผู้ชายก็เป็น วัยทำงานที่ต้องเผชิญกับความเครียดสูง ปัญหาการลดน้ำหนักมีความเกี่ยวข้องกับระดับฮอร์โมน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบเผาผลาญของร่างกาย ทำให้คนกลุ่มนี้น้ำหนักขึ้นง่าย ประกอบกับ การออกกำลังกายน้อยเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว

การลดน้ำหนักที่ถูกวิธี ควรได้รับคำปรึกษาจากแพทย์และรับการตรวจร่างกายเพื่อทราบถึงเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดความอ้วนที่แท้จริง อาทิ โภชนาการไม่ครบถ้วน ขาดสารอาหารบางชนิดระดับฮอร์โมนปกติหรือไม่ เพราะแต่ละคนมีอายุและสาเหตุของความอ้วนแตกต่างกัน วิธีการลดน้ำหนักจึงขึ้นอยู่กับปัญหาของแต่ละบุคคลด้วย นอกจากการออกกำลังกายและการควบคุมอาหารแล้ว ควรกำจัดสารพิษออกจากร่างกายด้วยการ ขจัดสารพิษออกจากกระแสเลือด เพราะเมื่อ น้ำหนักเพิ่มขึ้นร่างกายจะสะสมสารเคมีต่างๆ เช่น สารกันบูด พลาสติก ยาฆ่าแมลง ไว้ในชั้นไขมัน แต่เมื่อน้ำหนักตัวหรือปริมาณไขมันในร่างกาย ลดลง สารเคมีที่ถูกกักเก็บในชั้นไขมันจะถูกผลักกลับเข้าสู่กระแสเลือด

ขอบคุณภาพประกอบ : http://www.istockphoto.com/