โรค "ไข้หวัดหมู G4" คืออะไร? อันตรายมากแค่ไหน?

โรค "ไข้หวัดหมู G4" คืออะไร? อันตรายมากแค่ไหน?

คนไทยรู้จักไข้หวัดหมูมาก่อนแล้ว แต่ชื่อสายพันธุ์ G4 นี้อาจยังไม่ค่อยคุ้นหูคุ้นตานัก และมีข่าวแพร่ระบาดในประเทศจีนช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ค. 63 ที่ผ่านมา


ไข้หวัดหมู G4 คืออะไร?

ไข้หวัดหมู G4 มาจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ "G4 EA H1N1" หรือ G4 ในสุกร ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีความเกี่ยวข้องทางพันธุกรรมกับเชื้อไวรัส H1N1 2009 ที่เคยก่อโรคระบาดใหญ่เมื่อปี 2552 จากการศึกษาในสัตว์ทดลอง พบว่าเชื้อไวรัส G4 มีความสามารถในการแพร่ระบาด อีกทั้งทางสาธารณรัฐประชาชนจีนยังพบว่าเชื้อไวรัสชนิดใหม่นี้มีโอกาสที่จะปรับตัวและอาจแพร่เชื้อจากสัตว์สู่คนก่อให้เกิดโรคระบาดได้ในอนาคต

นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เผยว่า โรคไข้หวัดหมู G4 มีลักษณะเฉพาะตัว ผสมควบรวมของทั้งสามสายจากที่พบ ในยุโรป และนกในเอเซีย ควบกับโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 หรือ H1N1 จากทวีปอเมริกาเหนือ ที่มียีนไข้หวัดใหญ่จากนก คน และหมู

ศาสตราจารย์นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ หรือ หมอยง หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และที่ปรึกษาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ระบุว่า ไข้หวัดใหญ่ G4 EA H1N1 เป็นสายพันธุ์ลูกผสมที่พบในหมูประเทศจีน ไวรัสสายพันธุ์นี้พบในหมูที่ประเทศจีนในระยะหลังจนถึงปี 2018 และจากการทดลองภูมิต้านทานที่ฉีดวัคซีนประจำฤดูกาลในคน ไม่สามารถป้องกันไวรัสสายพันธุ์นี้ได้ และไวรัสสายพันธุ์นี้ยังก่อโรคในสัตว์ทดลองมีอาการมากกว่าสายพันธุ์อื่น และสามารถติดต่อได้ทั้งสัมผัสโดยตรงและทางฝอยละออง

อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ทั้งหมดยังอยู่ในหมู ยังไม่เคยพบติดในคนและยังไม่มีการแพร่ระบาดในคนแต่อย่างใด เป็นการทดลองและมีสมมติฐานด้วยเหตุผลดังกล่าวในสัตว์ทดลอง ถึงจะพบในคนการพัฒนาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็สามารถทำได้ง่าย เป็นเพียงเปลี่ยนสายพันธุ์ให้ตรงกับสายพันธุ์ที่มีการระบาด


ไข้หวัดหมู G4 อันตรายหรือไม่?

ขณะนี้โรคไข้หวัดหมู G4 ก็ยังไม่มายังคนมากนัก แต่ต้องจับตา เพราะเชื้อเหล่านี้เป็นวิวัฒนาการ การควบรวมสายพันธุ์ต่างๆ เข้าด้วยกัน สามารถคืบคลานข้ามทวีป ข้ามประเทศได้ โดยจะเริ่มจากการที่ติดเชื้อไม่มีอาการ จนกระทั่งเริ่มมีอาการน้อยๆ และต้องมีความระมัดระวังอย่างสูงที่จะกลายพันธุ์ ทำให้เกิดอาการมาก กระทั่งมีการติดต่อระหว่างคนสู่คนในที่สุด 


วิธีป้องกันโรคไข้หวัดหมู G4

สิ่งที่ต้องเน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติอย่างเคร่งครัด คือ การเว้นระยะห่าง สวมใส่หน้ากากเมื่อออกนอกบ้าน และหมั่นล้างมือบ่อยๆ เป็นวิธีป้องกันแบบเดียวกันกับไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19)

ขณะนี้ทางกรมควบคุมโรคได้ทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ในการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดหมู G4 หากพบการป่วยโรคไข้หวัดใหญ่มีอาการรุนแรง ระบาดเป็นกลุ่มก้อน ก็ให้แจ้งมายังหน่วยงานสาธารณสุขที่ใกล้กับจุดที่พบและรายงานมาที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อทำการสอบสวนโรคและควบคุมโรคต่อไป