อันตรายจาก "ยาไซลาซีน" ยาสลบของสัตว์ที่โจรใช้กับคนเพื่อปล้นทรัพย์

อันตรายจาก "ยาไซลาซีน" ยาสลบของสัตว์ที่โจรใช้กับคนเพื่อปล้นทรัพย์

แม้ว่าเรื่องยาป้ายจะไม่ใช่เรื่องจริง แต่เรื่องยาที่ใส่ในเครื่องดื่ม และอาหารที่ทำให้สลบ หรือทำให้คนที่กินเข้าไปมีอาการผิดปกติจนอาจไม่มีสติ จนทำให้มิจฉาชีพถือโอกาสเข้าปล้นทรัพย์มีอยู่จริง ล่าสุดกับ “ยาไซลาซีน” ที่ถูกจัดเป็นยาอันตราย แต่มีการลักลอบนำมาใช้ด้วยเจตนาที่ไม่ดี Sanook Health จึงรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับยาชนิดนี้ให้ทุกคนได้รู้จัก และระมัดระวังกันเอาไว้


“ยาไซลาซีน” คืออะไร?

รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่า ไซลาซีน (Xylazine) เป็นยาสลบที่ใช้กับสัตว์ เช่น ม้า วัว กวาง รวมทั้งสัตว์ทดลองต่างๆ ออกฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางและทั่วร่างกาย มีฤทธิ์ทำให้ง่วงไปจนถึงสลบ มีฤทธิ์คลายกล้ามเนื้อ และยังมีฤทธิ์แก้ปวดอีกด้วย 


ฤทธิ์ของยาไซลาซีน

ฤทธิ์ของยาส่วนใหญ่จะเป็นฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางและผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด 

  • ทำให้อยู่ในภาวะสะลึมสะลือหรือสภาวะหลับ (ขึ้นอยู่กับขนาดยาที่ได้รับ) และจะมีฤทธิ์อยู่นานประมาณ 1-2 ชั่วโมง

  • กล้ามเนื้อคลายตัวจนเกิดเป็นภาวะกล้ามเนื้อเปลี้ยได้ 

  • อัตราการหายใจก็ลดลง

  • ในช่วงแรกมักทำให้ความดันโลหิตขึ้นสูง แต่หลังจากนั้นความดันโลหิตจะลดต่ำลงและอยู่นานตลอดระยะเวลาที่ยาออกฤทธิ์

  • ทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ


อันตรายของยาไซลาซีน เมื่อใช้กับมนุษย์

ยาไซลาซีนเป็นยาน้ำใส หรือเป็นยาผงสำหรับผสมฉีด เมื่อใส่ลงไปในเครื่องดื่มแล้วจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งสี ความขุ่นและกลิ่นของเครื่องดื่ม ทำให้มีการนำไปใช้ในทางที่ผิด ทำให้ผู้ที่ได้รับยานี้เข้าไปมีอาการดังที่กล่าวข้างต้น อาการจะรุนแรงมากหรือน้อยขึ้นกับขนาดยาที่ได้รับ

ดังนั้นจึงควรระมัดระวังไม่ดื่มน้ำ หรือกินอาหารจากคนแปลกหน้า และไม่วางเครื่องดื่ม หรืออาหารทิ้งไว้ แล้วมากินต่อถ้าไม่มีคนที่ไว้ใจได้คอยเฝ้าดูให้อยู่ ดังที่มีข่าวว่ามีอาการแอบใส่ยาลงไปในเครื่องดื่มระหว่างที่เจ้าของไปเข้าห้องน้ำ ไปวิ่ง หรือไปทำธุระอื่นๆ