"เบาหวานขึ้นตา" หากรักษาผิดวิธี อาจร้ายแรงถึงขั้นสูญเสียการมองเห็น

"เบาหวานขึ้นตา" หากรักษาผิดวิธี อาจร้ายแรงถึงขั้นสูญเสียการมองเห็น
Hello Khun Mor

สนับสนุนเนื้อหา

“โรคเบาหวานขึ้นตา”  เป็นภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานที่ส่งผลกระทบต่อดวงตา โดยเกิดจากการที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีระดับน้ำตาลสะสมในเลือดสูง จนลุกลามขึ้นมาที่ดวงตา ส่งผลให้ผู้ป่วยดวงตาพร่ามัว มองเห็นไม่ค่อยชัด เห็นภาพซ้อน บางรายอาจร้ายแรงถึงขั้นสูญเสียการมองเห็น บทความนี้ Hello คุณหมอ จึงพาทุกคนมาทำความรู้จักกับโรคดังกล่าวให้มากขึ้นกันค่ะ รู้ก่อน ป้องกันไว้ ก่อนสายเกินไปนะคะ

ทำความรู้จักกับโรคเบาหวานขึ้นตา

โรคเบาหวานขึ้นตา (Diabetic Retinopathy) เป็นภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานที่ส่งผลกระทบต่อดวงตา เนื่องจากจอตาเรตินา (Retina) เกิดความเสียหาย อย่างไรก็ตามในระยะแรกอาจไม่พบอาการหรือมีปัญหาเกี่ยวกับด้านการมองเห็น

หากมีอาการรุนแรงแล้วอาจส่งผลร้ายแรงถึงขั้นทำให้ผู้ป่วยสูญเสียการมองเห็น (ตาบอด) โดยเฉพาะในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลให้คงที่ได้ ยิ่งเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ เกี่ยวกับดวงตามากยิ่งขึ้น

สาเหตุของโรคเบาหวานขึ้นตา?

โรคเบาหวานขึ้นตาเกิดจากสาเหตุที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลสูงเป็นเวลานาน ทำให้เส้นเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงจอตาเรตินาเกิดการอุดตัน เมื่อเกิดการอุดตัน จึงส่งผลให้เกิดการสร้างเส้นเลือดใหม่เพื่อทดแทนเส้นเลือดเดิม แต่เส้นเลือดใหม่เหล่านี้ไม่ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องและสามารถรั่วไหลได้ง่าย โดยสาเหตุของการเกิดโรคเบาหวานขึ้นตาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

  • เบาหวานขึ้นตาระยะแรก (Non-proliferative diabetic retinopathy; NPDR)

ผนังหลอดเลือดบาง บางครั้งจะมีเลือดและน้ำรั่วไหลเข้าไปในจอตาเรตินา ในระยะยาวอาจส่งผลให้มีอาการรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากเส้นเลือดเกิดการอุดตันมากขึ้น

  • เบาหวานขึ้นตาระยะรุนแรง (Proliferative diabetic retinopathy; PDR)

ระยะนี้อาจส่งผลให้ดวงตาของคุณเกิดต้อหินได้ เนื่องจากเส้นประสาทตาที่เชื่อมกับสมองถูกทำลาย มีสาเหตุมาจากความผิดปกติของการระบายน้ำภายในลูกตา จนทำลายประสาทตาในที่สุด

อาการของผู้ป่วยโรคเบาหวานขึ้นตา

ผู้ป่วยโรคเบาหวานขึ้นตาส่วนใหญ่  มักมีอาการเกิดขึ้นกับดวงตาทั้ง 2 ข้าง  โดยส่วนใหญ่มีอาการดังต่อไปนี้

  • มองเห็นไม่ชัด โดยเฉพาะในเวลากลางคืน
  • มองเห็นสีต่างๆ ไม่ชัดเจน
  • มองเห็นภาพซ้อน
  • มองเห็นเป็นจุดสีดำ

ใครบ้างที่มีความเสี่ยง?

ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคเบาหวานขึ้นตา โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีอาการอื่นๆ ร่วมด้วย ดังนี้

  • คอเลสเตอรอลสูง
  • สูบบุหรี่
  • อยู่ในช่วงตั้งครรภ์
  • ความดันโลหิตสูง

พบคุณหมอ ก่อนสายเกินแก้

การรักษาโรคเบาหวานขึ้นตานั้นขึ้นอยู่กับสาเหตุและอาการของแต่ละบุคคล วิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันโรคเบาหวานขึ้นตานั้น ผู้ป่วยต้องไปพบจักษุแพทย์เพื่อทำการตรวจสุขภาพดวงตาเป็นประจำทุกปี หากมีอาการรุนแรงควรรีบแจ้งให้แพทย์ทราบ เพื่อจะได้รับการรักษาได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที