ทันตแพทย์แนะ เก็บ “แปรงสีฟัน” ห่างกัน ป้องกัน “โควิด-19”

ทันตแพทย์แนะ เก็บ “แปรงสีฟัน” ห่างกัน ป้องกัน “โควิด-19”
S! Health (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

แพทย์แนะวางแปรงสีฟันโดยหันด้ามทิ่มลง และวางให้ห่างกันคนละแก้ว เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส

ทพญ.วรางคนา เวชวิธี รองผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กล่าวว่า เชื้อโควิด-19 ชอบความเย็น ความชื้น ดังนั้นจึงแนะนำวิธีเก็บแปรงสีฟันในช่วงโควิด-19 ไว้ ดังนี้


วิธีหลีกเลี่ยงโรคโควิด-19 จากการใช้แปรงสีฟัน

  1. เก็บแปรงสีฟันซึ่งมีความชื้นโดยเอาด้ามลง 

  2. อย่าเก็บแปรงสีฟันหลายด้ามของหลายคนในแก้วเดียวกัน ต้องเว้นระยะห่างระหว่างแปรงสีฟัน เหมือนการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 

  3. แยกหลอดยาสีฟันของคนในบ้าน 

เป็นต้น

การดูแลสุขภาพปากและฟันขั้นพื้นฐานที่ควรทราบ

โรคในช่องปากเป็นเรื่องที่ป้องกัน ชะลอการลุกลามได้ ในสถานการณ์ปกติควรไปพบทันตแพทย์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แต่สถานการณ์นี้ขอให้ดูแลตัวเองก่อน หากจำเป็นก็ค่อยไปพบทันตแพทย์ ดังนั้น จึงแนะนำการดูแลสุขภาพช่องปากพื้นฐาน คือ 

  1. แปรงฟันวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น 

  2. ใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ เพื่อป้องกันฟันผุ 

  3. หลังแปรงฟัน 2 ชั่วโมง ไม่ควรรับประทานอาหารหรือน้ำหวาน เพื่อลดจุลินทรีย์ในช่องปาก 

นอกจากนี้ โรคในช่องปากที่ยังไม่มีอาการ เช่น ขูดหินปูน ฟันบิ่นเล็กน้อย ฟอกสีฟัน แก้ปัญหาความห่างของช่องฟัน อยากให้งดเว้นการรับบริการไปก่อน แต่หากมีปัญหา จำเป็นต้องไปพบทันตแพทย์ ควรใช้ระบบการนัดหมาย เพื่อลดความแออัดในสถานบริการ นัดแล้วแปรงฟันก่อนออกจากบ้าน เพื่อลดเชื้อโรคในช่องปาก เมื่อถึงสถานพยาบาลให้บอกข้อมูลตามจริง ทั้งนี้ ขอให้สวมหน้ากากตลอดเวลาที่อยู่ในสถานบริการจนกว่าจะถึงช่วงเวลาทำฟัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งของต่างๆ เมื่อทำฟันเสร็จแล้วให้สวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกไปที่ชุมชน