รอย “พระจันทร์เสี้ยว” สีขาวบนเล็บนิ้วมือ บอกสุขภาพเราได้จริงหรือ?

รอย “พระจันทร์เสี้ยว” สีขาวบนเล็บนิ้วมือ บอกสุขภาพเราได้จริงหรือ?

ในอินเตอร์เน็ตมีการแชร์เนื้อหาที่พูดถึง รอย “พระจันทร์เสี้ยว” สีขาวบนเล็บนิ้วมือ ที่อยู่บริเวณโคนเล็บ ว่าสามารถบอกลักษณะสุขภาพของเราได้

รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ ให้ข้อมูลเอาไว้ในเฟซบุ๊กเพจ อ๋อ มันเป็นอย่างนี้นี่เอง by อาจารย์เจษฎ์ ถึงเรื่องนี้เอาไว้ ดังนี้


รอย “พระจันทร์เสี้ยว” บนเล็บนิ้วมือ บอกสุขภาพเราได้จริงหรือ?

รอยสีขาวลักษณะคล้ายพระจันทร์เสี้ยวที่เกิดขึ้นบริเวณโคนเล็บ เป็นเพียงบริเวณเล็บที่กำลังงอกเท่านั้น 

“รอยขาวๆ ที่โคนเล็บนี้ จริงๆ เรียกว่า lanula ลานูล่า หรือฐานเล็บ nail bed เป็นบริเวณที่มีการสร้างเล็บ และสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า บริเวณนี้เป็นตำแหน่งที่ฐานของเล็บยึดกับแผ่นเล็บอย่างหลวมๆ สามารถแยกออกจากกันได้ไม่ยาก (ถ้าเล็บหลุดออก)

ดังนั้น จริงๆ แล้ว ถ้าบริเวณนี้มีขนาดใหญ่ ก็แสดงว่าเล็บมีสุขภาพดี กำลังเจริญดี

ส่วนลักษณะของเล็บ ที่ใช้บอกอาการทางสุขภาพ จะเป็นเรื่องของ ‘ดอกเล็บ’ ที่เป็นจุดขาวบนเล็บต่างหาก ซึ่งแสดงถึงการได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน รวมไปถึงลักษณะรูปร่างที่บิดเบี้ยวผิดปกติของเล็บ ก็สามารถแสดงอาการของโรคต่างๆได้”