ไวรัสโคโรนา: ผู้ป่วยมีโรคประจำตัว อยู่อย่างไรท่ามกลาง “โควิด-19”

ไวรัสโคโรนา: ผู้ป่วยมีโรคประจำตัว อยู่อย่างไรท่ามกลาง “โควิด-19”

นอกจากผู้สูงอายุแล้ว ก็มีผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวที่เสี่ยงต่อการติดไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 มากที่สุด ถ้าคุณอยู่กลุ่มนี้ จะมีวิธีดูแลตัวเองอย่างไร


ผู้ป่วยโรคประจำตัวอะไรบ้าง ที่เสี่ยงต่อการติดโควิด-19

รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระบุว่า สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวดังต่อไปนี้ อาจมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 

  • โรคปอด 

  • โรคหัวใจ 

  • โรคตับ 

  • โรคไต

  • อาจจะรวมถึง เบาหวาน และโรคอันตรายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันอีกด้วย

รศ.พญ. สิริอร วัชรานานันท์ ให้สัมภาษณ์กับรายการ RAMA Channel ว่า นอกจากนี้ยังรวมถึงคนที่มีภูมิคุ้มกันผิดปกติ และคนที่กินยากดภูมิเพราะอยู่ในระหว่างการรักษาโรคบางอย่าง เช่น โรค SLE ด้วย


วิธีลดความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้มีโรคประจำตัว

  1. ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ แม้ว่าจะไม่สามารถลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19 ได้ 100% แต่ก็สามารถลดความเสี่ยง และลดอันตราย รวมถึงความรุนแรงหากติดเชื้อได้ (ดีกว่าไม่ฉีดเลย)

  2. ลดการพบปะผู้คนในสถานที่ที่มีคนรวมกันอย่างหนาแน่น

  3. ล้างมือบ่อยๆ ใช้เจลล้างมือ หรือแอลกอฮอล์ระหว่าง

  4. กินร้อน ช้อนตัวเอง ใช้อุปกรณ์กินอาหารแบบแยกกินคนเดียว

  5. สอบถามแพทย์ประจำตัวถึงการลดระยะเวลาในการนัดพบติดตามอาการให้น้อยลง หรือเปลี่ยนวิธีเป็นปรึกษาผ่านวิดีโอคอลแทนการเดินทางไปโรงพยาบาล (ในรายที่สามารถทำได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์)


นอกจากนี้อย่าลืมรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายเป็นประจำ และพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อรักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ หากมีอาการผิดปกติควรรีบพบแพทย์ประจำตัว