5 สัญญาณอันตราย ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

5 สัญญาณอันตราย ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

เชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 ยังไม่มีทีท่าว่าจะลดความอันตรายลง จำลักษณะอาการของโรค และวิธีป้องกันโรคเบื้องต้นเอาไว้ให้ดี เพื่อรักษาสุขภาพของตัวเอง และคนรอบข้าง รวมถึงป้องกันการติดเชื้อของคนไทยทั้งประเทศด้วย


โรคปอดอักเสบรุนแรง จากเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19

โรคปอดอักเสบรุนแรง จากเชื้อไวรัสโคโรนา หรือที่มีชื่อใหม่อย่างเป็นทางการว่า เชื้อโควิด-19 (COVID-19) เป็นโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ที่มีการระบาดเกิดขึ้นในประชากรเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน โดยพบว่ามีผู้ป่วยแล้ว 59 ราย ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2019 จนถึงต้นเดือนมกราคมปี 2020 มีความเป็นไปได้ว่าเชื้อไวรัสโคโรนา เป็นเชื้อไวรัสพันธุ์ใหม่วงศ์เดียวกับไวรัสซาร์ส ที่เคยคร่าชีวิตผู้ป่วยในจีนและฮ่องกงหลายร้อยรายเมื่อกว่า 10 ปีก่อน ดังนั้นทางรัฐบาลจีน รวมถึงรัฐบาลของประเทศอื่น ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง ไต้หวัน สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม เกาหลีใต้ และฟิลิปปินส์ จึงกำลังใช้มาตรการเฝ้าระวังคัดกรองผู้ที่มีอาการไข้ร่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน และมีประวัติเดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น (Wuhan) มณฑลหูเป่ย (Hubei) สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังและป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ


กลุ่มเสี่ยง โรคปอดอักเสบรุนแรง จากเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19

อ.พญ. วรรษมน จันทรเบญจกุล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ระบุว่า ผู้ที่มีประวัติเดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน แล้วมีอาการของโรคภายใน 14 วัน ควรรีบพบแพทย์โดยเร็ว ก่อนที่จะเริ่มแพร่เชื้อให้กับคนอื่น


สัญญาณอันตราย โรคปอดอักเสบรุนแรง จากเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19

อาการเบื้องต้นที่สังเกตได้ของ โรคปอดอักเสบรุนแรง จากเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 ได้แก่

 1. มีไข้

 2. มีอาการไอ

 3. เจ็บคอ

 4. มีน้ำมูกไหล

 5. หายใจเหนื่อยหอบ
  ซึ่งเป็นลักษณะอาการพิเศษของโรคนี้ เมื่อเกิดควบคู่กันกับอาการไข้ และอื่น ๆ ที่กล่าวมาทั้ง 4 ข้อ


คำแนะนำสำหรับคนที่ต้องเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโคโรนา หรือโควิด-19 (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเก๊า ฮ่องกง สิงคโปร์ ไต้หวัน มาเลเซีย และเวียดนาม)

 1. หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ผู้คนแออัด โดยเฉพาะตลาด

 2. ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ ฯลฯ

 3. รักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ ระมัดระวังอย่าให้เป็นหวัด

 4. สวมหน้ากากอนามัย เมื่อจำเป็นต้องอยู่ หรือเดินผ่านในพื้นที่คนมาก

 5. พกแอลกอฮอล์ หรือเจลล้างมือที่มีแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคติดตัวไปด้วยตลอดการเดินทาง ใช้ทุกครั้งหลังจับต้องสิ่งที่มีคนจับเยอะ ๆ เช่น ที่จับในรถไฟใต้ดิน ที่เปิดประตูในรถแท็กซี่ กลอนและลูกบิดประตูร้านอาหาร เป็นต้น