3 สัญญาณอันตราย “โรคลิ้นหัวใจรั่ว”

3 สัญญาณอันตราย “โรคลิ้นหัวใจรั่ว”
S! Health (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

โรคลิ้นหัวใจ พบได้ในทุกอายุตั้งแต่เด็กแรกเกิดไปจนถึงผู้สูงอายุ พบทั้งในเพศชายและเพศหญิง หากมีอาการบ่งชี้บวมของท้องหรือขา เหนื่อยง่ายกว่าปกติ หรืออยู่เฉย ๆ มีอาการเหนื่อย และไม่สามารถนอนราบได้ ควรรีบไปพบแพทย์ เพราะอาจเป็นสัญญาณของอาการลิ้นหัวใจรั่ว

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรคลิ้นหัวใจรั่วเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคหัวใจ เพราะมีความเกี่ยวข้องกับโรคหัวใจโดยตรง หากรั่วหรือทำงานผิดปกติจะทำให้หัวใจไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ลิ้นหัวใจทำหน้าที่กั้นห้องหัวใจในแต่ละห้องซึ่งมี 4 ห้อง โดยแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ

  1. ลิ้นหัวใจที่กั้นระหว่างหัวใจห้องบนและหัวใจห้องล่าง

  2. ลิ้นหัวใจที่กั้นอยู่บริเวณหลอดเลือดที่นำเลือดออกจากหัวใจไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 

จึงถือได้ว่าลิ้นหัวใจของร่างกายมีความสำคัญมาก เพราะหากเกิดความผิดปกติ เช่น ลิ้นหัวใจตีบ เปิดออกได้ไม่เต็มที่หรือลิ้นหัวใจรั่วปิดไม่สนิท หัวใจจะไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่และต้องทำงานหนักขึ้นกว่าเดิม หากเกิดความผิดปกติติดต่อกันเป็นเวลานาน จะทำให้เกิดภาวะลิ้นหัวใจตีบ รั่ว และอาจส่งผลร้ายแรงถึงขั้นหัวใจวาย


โรคจากหัวใจผิดปกติ

นายแพทย์เอนก กนกศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โรคที่เกิดจากความผิดปกติของลิ้นหัวใจได้แก่

  1. ลิ้นหัวใจรูมาติค เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่เข้าไปทำลายเนื้อเยื่อ ระบบภูมิคุ้มกัน รวมถึงลิ้นหัวใจ ส่งผลให้ลิ้นหัวใจเกิดพังผืดและหินปูนมาเกาะจนไม่สามารถเปิด – ปิดได้เหมือน คนปกติทั่วไป ทำให้ลิ้นหัวใจตีบหรือรั่วขึ้น ส่งผลให้หัวใจวายได้

  2. ลิ้นหัวใจเสื่อมสภาพตามวัย มักพบในคนอายุ 40 ปีขึ้นไป เนื่องจากความยืดหยุ่นของเนื้อเยื่อที่เสื่อมสภาพทำให้ลิ้นหัวใจผิดรูป เปิด-ปิดไม่สนิท เกิดอาการลิ้นหัวใจรั่วได้ 3. เส้นเลือดหัวใจตีบ เกิดจากกล้ามเนื้อตาย อ่อนแรง เมื่อหัวใจตีบนานๆ จะทำให้ลิ้นหัวใจรั่ว ส่วนใหญ่เกิดกับคนอายุ 50 – 60 ปี  


สัญญาณอันตราย โรคลิ้นหัวใจรั่ว

อาการที่อาจบ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่ว คือ 

  1. มีอาการบวมของท้อง หรือขา 

  2. เหนื่อยง่ายกว่าปกติ หรืออยู่เฉย ๆ ยังมีอาการเหนื่อย 

  3. ไม่สามารถนอนราบได้ 

ถ้ามีอาการเหล่านี้ ให้มาพบแพทย์ทันที เพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็ว


การรักษาโรคลิ้นหัวใจรั่ว

การรักษาลิ้นหัวใจสามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ  ซ่อมแซมลิ้นหัวใจเดิม ขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยและการวินิจฉัยของอายุรแพทย์หัวใจ 

นอกจากนี้ผู้ป่วยต้องรู้จักดูแลตนเองภายหลังการรักษา ดังนี้ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอไม่ควรหักโหมจนเกินไป หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรสจัด หวาน มัน เค็ม เลิกสูบบุหรี่ งดดื่มแอลกอฮอล์ และควรพักผ่อนให้เพียงพอ