“พยาธิในช่องคลอด” อันตรายที่ผู้หญิงควรระวัง

“พยาธิในช่องคลอด” อันตรายที่ผู้หญิงควรระวัง

พยาธิในช่องคลอด เกิดจากการติดเชื้อที่สามารถตรวจพบได้ในน้ำอสุจิ และน้ำในช่องคลอด ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และกลุ่มเสี่ยงคือกลุ่มคนที่เปลี่ยนคู่นอนบ่อย มีอาการตกขาวผิดปกติ แสบคันช่องคลอด ควรพบแพทย์เพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้อง

นอกจากโรคทางเพศสัมพันธ์ที่พบได้บ่อยได้ ยังมี “พยาธิในช่องคลอด” ที่สามารถพบได้ในกลุ่มที่เปลี่ยนคู่นอนบ่อย และมักอันตรายหากหากไม่รักษาไม่ถูกวิธี


พยาธิในช่องคลอด มาจากไหน ?

รศ.นพ. สุรสิทธิ์ ชัยทองวงศ์วัฒนา จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ให้ข้อมูลว่า พยาธิในช่องคลอด เกิดจากการติดเชื้อโปรโตซัวที่มีชื่อว่า “ทริโคโมแนส” ซึ่งเชื้อมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา ตรวจพบได้ในน้ำอสุจิ และน้ำในช่องคลอด ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า


การติดต่อของพยาธิในช่องคลอด

พยาธิในช่องคลอด สามารถติดต่อได้ผ่านการมีเพศสัมพันธ์ พบได้ในกลุ่มที่เปลี่ยนคู่นอนบ่อย ๆ


อาการเริ่มต้น หากมีพยาธิในช่องคลอด

ในผู้หญิง อาจพบอาการเหล่านี้

  • พบตกขาวออกมามากกว่าปกติ

  • ตกขาวมีกลิ่นแรง

  • แสบคันช่องคลอด

  • ปัสสาวะขัด


การรักษาเมื่อมีพยาธิในช่องคลอด

หากพบอาการผิดปกติที่ช่องคลอด ควรรีบพบแพทย์เพื่อรับการตรวจประเมิน และรับการรักษาที่เหมาะสม โดยแพทย์อาจพิจารณาให้รับประทานยาปฏิชีวนะ หากได้รับยามาให้รับประทานยาตามจำนวนที่แพทย์สั่ง ไม่ควรหยุดยาเองแม้ว่าจะไม่มีอาการแล้วก็ตาม เพื่อลดความเสี่ยงในการดื้อยาในอนาคตงกันพยาธิในช่องคลอด

ไม่ควรเปลี่ยนคู่นอนบ่อย ๆ ควรมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ผ่านการตรวจร่างกายมาแล้วว่าไม่ได้เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และหากมีอาการผิดปกติที่ช่องคลอด ควรรีบพบแพทย์โดยทันที