กรมอนามัยยัน เด็ก 10-20 ปี ขอฝังยาคุมกำเนิดได้เองโดยไม่ต้องขอพ่อแม่

กรมอนามัยยัน เด็ก 10-20 ปี ขอฝังยาคุมกำเนิดได้เองโดยไม่ต้องขอพ่อแม่

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ให้สัมภาษณ์ว่า เรื่องฝังยาคุมกำเนิด จริงๆ แล้วกรมฯ มีการทำคู่มือมาตรฐานเอาไว้แล้วว่า หากวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี คืออายุตั้งแต่ 10-20 ปีขอใช้สิทธิรับบริการก็สามารถดำเนินการให้ได้ โดยที่วัยรุ่นไม่ต้องไปขออนุญาตผู้ปกครอง

การใช้ยาฝังคุมกำเนิดจะมี 2 ส่วน คือ เด็กที่มีพฤติกรรมเสี่ยงและมาขอรับบริการ และกลุ่มที่ตั้งครรภ์และคลอดแล้วใช้ยาฝังคุมกำเนิดเพื่อป้องกันตั้งครรภ์ซ้ำ 

อย่างไรก็ตาม เรื่องการทำงานด้านท้องในวัยรุ่น โดยเฉพาะวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์แล้วหรือเรื่องของการยุติการตั้งครรภ์ มองว่าการประสานครอบครัวมาร่วมกันหารือ และตัดสินใจยังเป็นเรื่องสำคัญ ในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดกับลูกของตัวเอง


ยาฝังคุมกำเนิด ดีอย่างไร ?

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่า การรณรงค์ หรือเปิดโอกาสให้เด็กอายุ 10-20 ปีสามารถเข้ารับการฝังยาคุมกำเนิดได้โดยไม่ต้องขออนุญาตผู้ปกครองนั้น ไม่ได้หมายความว่าเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนได้ง่ายขึ้น แต่เป็นการส่งเสริมให้เด็กรู้จักป้องกันตนเองไม่ให้ตั้งครรภ์ในวัยที่ยังไม่พร้อมทั้งคุณวุฒิ และวัยวุฒิ การฝังยาคุมกำเนิดเป็นผลดีต่อเด็กผู้หญิงเองในกรณีที่พลาดพลั้ง หรือฝ่ายชายไม่ใช้อุปกรณ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ เช่น ไม่ใช้ถุงยางอนามัย และเหตุการณ์ไม่คาดคิดอื่น ๆ

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเด็กผู้หญิงจะฝังยาคุมกำเนิดที่มีความแม่นยำในการป้องกันการตั้งครรภ์ค่อนข้างสูงแล้ว แต่ทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ยังคงต้องให้ฝ่ายชายใช้ถุงยางอนามัย เพื่อการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่าง ๆ

อนึ่ง ยาฝังคุมกำเนิดอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงในบางราย เช่น มีสิว ปวดศีรษะ ประจำเดือนมากะกะปริดกะปรอย หากมีผลข้างเคียงมาก ควรปรึกษาแพทย์เพื่อทำการคุมกำเนิดด้วยวิธีอื่น

>> “ยาฝังคุมกำเนิด” คืออะไร ฝังอย่างไร ใครฝังได้บ้าง

>> "ยาฝังคุมกำเนิด" กับผลข้างเคียงที่ควรระวัง