"อ้วนลงพุง" เสี่ยงหายใจติดขัด-หอบหืดกำเริบ

"อ้วนลงพุง" เสี่ยงหายใจติดขัด-หอบหืดกำเริบ
S! Health (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

กรมการแพทย์โดยสถาบันโรคทรวงอก เตือนผู้ที่มีภาวะไขมันส่วนเกินที่สะสมมากกว่าปกติ อาจทำให้มีระบบหายใจทำงานติดขัด และอาจจะก่อให้เกิดโรคหอบหืดตามมาได้

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า การรับประทานอาหารเกินความต้องการของร่างกายนั้นจะทำให้เกิดภาวะดังกล่าว ส่งผลให้มีพุงยื่นออกมาอย่างชัดเจน เรียกว่า โรคอ้วนลงพุง


อ้วนลงพุง อันตรายกว่าที่คิด

อันตรายจากการอ้วนลงพุงนั้น อาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพต่าง ๆ ตามมา ได้แก่ ภาวะไขมันอุดตันหลอดเลือดและหัวใจ เช่น โรคหลอดเลือดแดงแข็ง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง, โรคความดันโลหิตสูง, ไตวาย, มะเร็ง, ภาวะหัวใจล้มเหลว และไขมันส่วนเกิน ทั้งนี้ ถ้ามีไขมันในร่างกายเยอะเกินไปจะสามารถเข้าไปสะสมในปอดจนเบียดทางเดินหายใจ ทำให้หลอดลมตีบลงจนเกิดอาการเหนื่อยง่ายและหายใจลำบากมากขึ้น เป็นสาเหตุให้เกิดโรคหอบหืดได้


กลุ่มเสี่ยงที่จะเป็น “อ้วนลงพุง” ได้ คือผู้ที่มีความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ข้อ ดังนี้ คือ

  1. ภาวะอ้วนลงพุง

  2. น้ำตาลในเลือดขณะอดอาหารสูงกว่า 100 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรขึ้นไป

  3. ความดันโลหิตสูง 130/85 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป

  4. มีไขมันดี ชนิด DHL ต่ำ โดยเพศชายน้อยกว่า 40 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร และเพศหญิงน้อยกว่า 50 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร

  5. ไขมันไตรกลีเซอไรต์สูงกว่า 150 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร

ถ้ามีร่างกายในลักษณะดังกล่าวจะต้องมีการรักษาและป้องกันโรคอ้วนลงพุง เพื่อห่างไกลโรคร้ายแทรกซ้อนที่จะตามมาอย่างทันท่วงที


วิธีลดความเสี่ยงอาการหายใจติดขัดหรือโรคหอบหืด

  1. คุมอาหารและลดน้ำหนักในรายที่มีน้ำหนักเกินหรืออ้วน

  2. ออกกำลังกายอย่างน้อย วันละ 30 นาทีต่อวัน อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน

  3. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคอาหารไม่ให้มีปริมาณมากเกินไป

  4. หลีกเลี่ยงอาหารประเภททอด มัน และกะทิ

  5. ดื่มน้ำเปล่า หลีกเลี่ยงน้ำหวาน และน้ำอัดลม