อันตรายจากการให้เด็ก “กินยา” ผิดวิธี

อันตรายจากการให้เด็ก “กินยา” ผิดวิธี
S! Health (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ปกครองควรระมัดระวังในการให้เด็กกินยา เพราะหากเด็กกินยาไม่ถูกวิธี อาจส่งผลอันตรายถึงสุขภาพของเด็กได้


เด็กเล็ก ต้องระมัดระวังในการให้กินยาเป็นพิเศษ

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในช่วงปลายปีพบว่ามีอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย กระทรวงสาธารณสุขมีความห่วงใยประชาชนโดยเฉพาะเด็กเล็กมักจะไม่สบายบ่อย เนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันยังทำงานได้ไม่สมบูรณ์ บางครั้งจำเป็นที่จะต้องใช้ยารักษา 

การใช้ยาแต่ละครั้งควรระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะเด็กมีโอกาสที่จะเกิดอันตรายจากการใช้ยาได้ง่าย การใช้ยาในเด็กแรกเกิดหรือเด็กเล็ก ควรใช้เมื่อมีโรคหรือแสดงอาการผิดปกติที่ชัดเจน และหากไม่รักษาจะมีอันตรายต่อเด็ก ในเด็กแรกเกิดที่คลอดก่อนกำหนดหรือคลอดตามปกติ เมื่อครบกำหนด เอนไซม์ทำลายยายังไม่มีหรือมีจำนวนน้อย ไตยังทำหน้าที่ได้ไม่สมบูรณ์ การจับตัวระหว่างยาและโปรตีนในเลือดหรือการผ่านของยาจากเลือดเข้าสู่สมองยังมีข้อบกพร่องอยู่ จึงทำให้เด็กมีการตอบสนองต่อยาแตกต่างไปจากผู้ใหญ่ การให้เด็กกินยาเหมือนผู้ใหญ่ จึงอาจส่งผลให้การทำงานของอวัยวะภายในของเด็กผิดปกติได้ 

ดังนั้น หากจำเป็นต้องใช้ยาจริง ๆ ควรเลือกใช้ยาที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยในการใช้ ซึ่งการใช้ยาในเด็ก กระทำได้ทั้งการกิน การฉีด และการเหน็บ


วิธีให้เด็กกินยาอย่างถูกวิธี

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยวิธีให้เด็กกินยาอย่างถูกต้อง ดังนี้ 

  1. การให้ยาโดยการรับประทาน ในเด็กเล็กควรกินยาน้ำ 

  2. เมื่อเด็กโตพอรับประทานยาเม็ดได้ ควรให้เด็กหัดกลืน ยาเม็ด เพื่อลดส่วนผสมของน้ำตาลและมีการพัฒนาการที่สมวัย 

  3. หากยาบางชนิดไม่มีชนิดน้ำในเด็กเล็ก อาจแนะนำให้บดยา หรือแต่งรสด้วยน้ำเชื่อมได้แต่ไม่ขอแนะนำ 

  4. ไม่ควรให้ยาพร้อมกับอาหารสำหรับเด็ก เพราะจะทำให้เด็กปฏิเสธอาหารในภายหลัง

  5. ไม่ควรผสมยากับนมในขวด เพราะเมื่อเด็กดูดนมไม่หมด จะทำให้เด็กได้รับยาไม่ครบตามขนาดที่ต้องการ

  6. ไม่ควรให้ยาแก่เด็กในขณะที่ดิ้นหรือร้องไห้ เพราะอาจทำให้เด็กสำลักได้  

  7. ควรอ่านฉลากก่อนใช้ยาทุกครั้ง 

  8. ควรรับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด ยาปฏิชีวนะต้องรับประทานให้ครบตามกำหนดเพื่อป้องกันการดื้อยา 

  9. คุณพ่อ คุณแม่ควรเอาใจใส่ และไม่ควรซื้อยาให้เด็กรับประทานเองโดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี 


ทั้งนี้เพื่อให้เกิดผลในการรักษาและการป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับลูกน้อยของท่าน ควรขอคำแนะนำจากแพทย์ หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาทุกครั้ง