อาการเตือน “โรคเบาหวาน” อาจเป็นได้จากการ “ติดอาหารหวาน-มัน”

อาการเตือน “โรคเบาหวาน” อาจเป็นได้จากการ “ติดอาหารหวาน-มัน”

เด็ก และวัยรุ่นไทยเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และเสียชีวิตจากโรคมากขึ้น สาเหตุจากการติดอาหารหวาน-มัน และขาดการออกกำลังกาย หากพบว่ามีอาการเตือน ควรรีบพบแพทย์

พญ.ธัชนันท์ พรารักษ์เจริญ อายุรแพทย์เฉพาะทางด้านต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม รพ.จุฬาภรณ์ กล่าวว่า จากการสำรวจประชาชนทั่วโลก พบว่าทุก ๆ 1 ใน 11 คนเป็นโรคเบาหวาน โดยในคนไทยเองก็พบว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นนับแสนราย และยังพบว่าคนอายุน้อย ๆ และวัยรุ่นเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 หรือเบาหวานที่เกิดจากพฤติกรรมมากขึ้นเพราะพฤติกรรมการรับประทานอาหารวันนี้ที่จะติดหวาน มัน กันมากขึ้น และมีผู้เสียชีวิตจากเบาหวานจำนวนมาก 


โรคเบาหวาน ต้องรู้ตัวเร็ว และรักษาอย่างต่อเนื่อง ก่อนเกิดอันตราย

โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องได้รับการดูแลรักษาจากแพทย์ และต้องได้รับความร่วมมือจากคนในครอบครัว เพราะหากปล่อยไว้นานจะทำให้อวัยวะต่าง ๆ เสื่อม เกิดโรคและอาการแทรกซ้อนได้กับทุกส่วน เพราะมีผลกับเส่นเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะต่าง ๆ ไม่ดี โดยเฉพาะหัวใจ ตา ปลายมือปลายเท้า ซึ่งอาจส่งผลอันตรายถึงชีวิต แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือมีผู้ป่วยจำนวนมากที่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นเบาหวาน ทำให้ไม่ได้รับการรักษาเท่าที่ควร


อาการเตือนเบาหวาน

ขณะนี้เราพบว่ามีคนไทยจำนวนไม่น้อยที่ไม่รู้ตัว ว่าป่วยเป็นโรคเบาหวาน ทำให้เสียโอกาสในการรักษา เพราะคิดว่าตัวเองไม่มีความเสี่ยง ทั้งที่จริงแล้วโรคเบาหวานมีหลายชนิด อย่างเบาหวานชนิดที่ 2 เป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรม การรับประทานอาหารที่มีรสหวาน มันจัด ก็เสี่ยง การสูบบหรี่ก็เสี่ยง ดังนั้นหากสังเกตตัวเอง แล้วมีอาการดังต่อไปนี้ ควรรีบพบแพทย์โดยเร็ว

  1. ปัสสาวะบ่อย 

  2. มีมดมาตอมปัสสาวะ 

  3. อ่อนเพลีย 

  4. ผิวแห้ง คันผิว

  5. สายตาพร่ามัว

  6. ชาที่ปลายมือ หรือปลายเท้า


ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมาก โดยเฉพาะคนที่มีภาวะโรคอ้วน ผู้หญิงที่มีรอบเอวเกิน 80 เซนติเมตร ผู้ชายรอบเอวเกิน 70 เซนติเมตร และคนที่มีอายุเกิน 35 ปี ควรมารับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานเป็นประจำทุกปี เพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานที่หากพบในระยะหลัง ๆ อาจทำการรักษาลำบาก และเสี่ยงเสียชีวิตมากยิ่งขึ้น

>> 10 สัญญาณอันตราย โรค "เบาหวาน"