5 เคล็ดลับ “ตรวจสุขภาพ” ด้วยตัวเองง่าย ๆ ห่างไกลโรค

5 เคล็ดลับ “ตรวจสุขภาพ” ด้วยตัวเองง่าย ๆ ห่างไกลโรค

เราควรตรวจสุขภาพกับแพทย์ที่โรงพยาบาลอย่างน้อยทุกปี เพื่อที่จะได้เช็กสภาพร่างกายของตัวเองอยู่เสมอว่าควรดูแล ให้ความสนใจส่วนไหนเป็นพิเศษหรือไม่ แต่นอกจากเราต้องรอให้แพทย์มาตรวจร่างกายของเราด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ ทุกปีแล้ว เรายังสามารถตรวจร่างกายของเราได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องรอให้ครบ 1 ปีอีกด้วย ผศ. นพ. สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ให้ข้อมูลเอาไว้ว่า หากเช็กร่างกายของตัวเองตาม 5 ข้อนี้ รับรองว่าร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคง่าย ๆ แน่นอน


5 เคล็ดลับ “ตรวจสุขภาพ” ด้วยตัวเองง่าย ๆ ห่างไกลโรค

ทุกเวลา

ตรวจสุขภาพของตัวเองทุกเวลา ทุกนาที ด้วยการหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ งดสูบบุหรี่ ทุกที่ทุกเวลา


ทุกวัน

ตรวจสุขภาพของตัวเองทุกวันง่าย ๆ ด้วยการ “นับก้าว” ใน 1 วันควรเดินไม่ต่ำกว่า 7,500 ก้าว สามารถใช้แอปพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟนช่วยนับก้าวให้ หรือเลือกใช้เป็นสมาร์ทวอช หรือนาฬิกาอัจริยะที่มีฟังก์ชั่นช่วยนับก้าวให้ก็ได้


ทุกอาทิตย์

ตรวจสุขภาพกันทุกอาทิตย์ด้วยการ “ชั่งน้ำหนัก” ใน 1 สัปดาห์ควรเลือกวัน และเวลาที่จะชั่งน้ำหนักมา 1 วัน เช่น เช้าวันจันทร์ก่อนกินอาหารเช้า แล้วจดบันทึกน้ำหนักของตัวเองเอาไว้ทุปสัปดาห์ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักอยู่เสมอ 

น้ำหนักของคนเราสามารถขึ้นลงได้ 1-2 กิโลกรัมระหว่างวัน แต่หากคุณชั่งน้ำหนักวันและเวลาเดิมทุกสัปดาห์ น้ำหนักของุคณควรจะเท่าเดิม หรือใกล้เคียงน้ำหนักเดิมไม่สูงต่ำไม่เกิน 1 กิโลกรัม หากเพิ่มจากเดิมมาที่ 1-2 กิโลกรัมติดต่อกัน 3-4 อาทิตย์ แสดงว่าคุณอ้วนขึ้น ต้องลดน้ำหนักให้กลับไปเท่าเดิม

ในกรณีที่คุณน้ำหนักเกินมาตรฐานอยู่แล้ว ควรลดน้ำหนักแล้วเช็กน้ำหนักของตัวเองทุกสัปดาห์เช่นกันว่าน้ำหนักลงบ้างหรือไม่ หากน้ำหนักไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย หรือน้ำหนักยังเพิ่มขึ้นมาอีกหลังพยายามลดน้ำหนักมา 3-4 สัปดาห์ แสดงว่าวิธีการลดน้ำหนักของคุณไม่ได้ผล


ทุกเดือน

ตรวจสุขภาพทุกเดือนด้วยการตรวจ “ความดันโลหิต” ความดันโลหินปกติไม่ควรเกิน 120/80 หากตรวจความดันโลหิตได้ค่ามากกว่านี้ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อทำการรักษา

>> วิธี "วัดความดันโลหิต" ด้วยตัวเอง ทำอย่างไรให้ถูกต้อง


ทุก 3 เดือน

ตรวจสุขภาพของตัวเองทุกปีด้วยการ “วัดรอบเอว” ทุก ๆ 3 เดือน จดบันทึกเอาไว้ว่ารอบเอวขยายใหญ่ขึ้นหรือไม่ ตามมาตรฐานแล้วรอบเอวไม่เกินจากส่วนสูงของตัวเอง หารด้วยสอง เช่น หากคุณสูง 168 เซนติเมตร รอบเอวของคุณก็ไม่ควรเกิน 84 เซนติเมตร เป็นต้น


หากหมั่นเช็กร่างกายเป็นประจำตามนี้แล้ว รับรองว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงจนคุณหมอที่ตรวจร่างกายประจำปีต้องชมแน่ ๆ