4 สัญญาณเตือนของ "อัมพฤกษ์-อัมพาต"

4 สัญญาณเตือนของ "อัมพฤกษ์-อัมพาต"
S! Health (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช แนะประชาชนสังเกตุตนเองและคนรอบข้าง หากพบแขน ขาอ่อนแรง สับสน พูดลำบาก มองเห็นลดลง ให้รีบไปโรงพยาบาลโดยด่วนภายใน 4.30 ชั่วโมง เพราะอาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคอัมพฤกษ์ - อัมพาต


โรคหลอดเลือดสมอง เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 2 ของโลก

พญ. ศิริลักษณ์ ไทยเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช เผยว่า โรคหลอดเลือดสมอง เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 2 ของโลก มีผู้เสียชีวิตประมาณ 5.5. ล้านคน ป่วยจำนวน 80 ล้านคน และยังพบผู้ป่วยรายใหม่ถึง 13.7 ล้านคนต่อปี โดย 1 ใน 4 เป็นผู้ป่วยที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป และร้อยละ 60 เสียชีวิตก่อนวัยอันควร สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทย พบว่าโรคหลอดเลือดสมองยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี จากรายงานภาระโรคและการบาดเจ็บของประชาชนไทย พ.ศ.2557 พบว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิต อันดับ 1 ทั้งในประชากรเพศชายและเพศหญิง จำนวน 30,403 คน และ 31,045 คน


ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง สาเหตุของอัมพฤกษ์ อัมพาต

ปัจจัยเสี่ยงสำคัญของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง สาเหตุของอัมพฤกษ์ อัมพาต ได้แก่

 1. ความดันโลหิตสูง

 2. โรคเบาหวาน

 3. ภาวะหัวใจ

 4. ไขมันในเลือดสูง

 5. สูบบุหรี่

 6. ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 7. กิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ

 8. บริโภคอาหารไม่เหมาะสม

 9. ภาวะอ้วน


สัญญาณเตือนของ โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต

 1. หน้าชา

 2. ปากเบี้ยว

 3. พูดไม่ชัด

 4. แขน ขา ข้างใดข้างหนึ่งอ่อนแรง เคลื่อนไหวลำบากอย่างทันทีทันใด 


วิธีลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง สาเหตุของอัมพฤกษ์ อัมพาต

 1. บริโภคอาหารให้ครบ 5 หมู่

 2. เลี่ยงอาหารประเภทหวาน มัน เค็ม

 3. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

 4. คุมน้ำหนัก งด/ลดการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 5. ตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอทุกปี


ขอให้สังเกตตนเองและคนรอบข้าง หากมีอาการหน้าชา ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด แขน ขา ข้างใดข้างหนึ่งอ่อนแรง เคลื่อนไหวลำบากอย่างทันทีทันใด ต้องรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดภายใน 4 ชั่วโมง เพราะการรักษาที่ทันท่วงทีจะช่วยลดความเสี่ยงของความพิการ และรักษาชีวิตของผู้ป่วยไว้ได้ หากมีอาการดังกล่าว สามารถโทร.สายด่วน 1669 ได้ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ