“อ้วนลงพุง” เสี่ยง “หายใจติดขัด-หอบหืด” ได้

“อ้วนลงพุง” เสี่ยง “หายใจติดขัด-หอบหืด” ได้
S! Health (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคทรวงอก เตือนผู้ที่มีภาวะไขมันส่วนเกินสะสมมากกว่าปกติ หรือโรคอ้วนลงพุง ทำให้ระบบหายใจทำงานติดขัด ก่อให้เกิดโรคหอบหืดตามมา

 
อ้วนลงพุง เกิดจากอะไร ?

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า การรับประทานอาหารเกินความต้องการของร่างกาย ทำให้เกิดภาวะที่มีไขมันสะสมมากผิดปกติหรือมากเกินกว่าที่ร่างกายจะเผาผลาญออกไป ส่งผลให้พุงยื่นออกมาอย่างชัดเจน เรียกว่า โรคอ้วนลงพุง 

 
อันตรายจาก “อ้วนลงพุง”

ผลแทรกซ้อนของโรคดังกล่าว อาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพต่าง ๆ ตามมา เช่น

 • ภาวะไขมันอุดตันหลอดเลือดและหัวใจ อาทิ โรคหลอดเลือดแดงแข็ง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง 

 • โรคความดันโลหิตสูง 

 • ไตวาย 

 • มะเร็ง 

 • ภาวะหัวใจล้มเหลว 

 • ไขมันส่วนเกินสามารถเข้าไปสะสมในปอดจนเบียดทางเดินหายใจทำให้หลอดลมตีบลง เกิดอาการเหนื่อยง่าย หายใจลำบากซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหอบหืดได้ 

 
กลุ่มเสี่ยง “อ้วนลงพุง”

ทั้งนี้ผู้ที่เข้าเกณฑ์เสี่ยงโรคอ้วนลงพุงจะมีลักษณะต่างๆ อย่างน้อย 3 ข้อ ดังนี้ คือ

 1. ภาวะอ้วนลงพุง

 2. ความดันโลหิตสูง 130/85 มม.ปรอทขึ้นไป

 3. น้ำตาลในเลือดขณะอดอาหารสูงกว่า 100 มิลลิกรัม ต่อเดซิลิตรขึ้นไป

 4. ไขมันไตรกลีเซอไรด์สูงกว่า 150 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร

 5. มีไขมันดี ชนิด HDL ต่ำ โดยเพศชายน้อยกว่า 40 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร และเพศหญิงน้อยกว่า 50 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร 

หากพบว่าร่างกายมีลักษณะดังกล่าว ต้องรีบหาแนวทางการรักษาและป้องกันโรคอ้วนลงพุง เพื่อห่างไกลโรคร้ายแทรกซ้อนที่จะตามมาอย่างทันท่วงที

 
“อ้วนลงพุง” เสี่ยง “หายใจติดขัด-หอบหืด” ได้

นายแพทย์เอนก  กนกศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคอ้วนลงพุง เป็นกระบวนการหนึ่งที่ทำให้เกิดการอักเสบของหลอดลม ทำให้มีอาการโรคหอบหืดตามมา 

 
อาการของโรคหอบหืด

อาการในผู้ป่วยโรคหอบหืดมักมีอาการเหล่านี้

 • เหนื่อยหอบเวลาออกแรง 

 • ไอ เสมหะเหนียวข้น 

 • หายใจลำบาก 

 • แน่นหน้าอก

 • มีเสียงดังวี๊ด ๆ หรือมีอาการในช่วงกลางคืน

 • มีค่าความเร็วของลมหายใจออกสูงสุดอยู่ระหว่าง 50 – 80 % ของค่าที่ดีที่สุด 

 
วิธีลดความเสี่ยงโรคหอบหืด

ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรค จึงควรปฏิบัติดังนี้

 1. คุมอาหารและลดน้ำหนักในรายที่มีน้ำหนักเกินหรืออ้วน 

 2. ออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน 5 วัน 

 3. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่ให้มีปริมาณมากเกินไป 

 4. หลีกเลี่ยงอาหารประเภททอด มัน กะทิ  

 5. ดื่มน้ำเปล่าหลีกเลี่ยงน้ำหวานและน้ำอัดลม 


หากสามารถปฏิบัติตนตามคำแนะนำต่าง ๆ อเหล่านี้ ได้อย่างถูกต้อง สม่ำเสมอ จะทำให้หลีกหนีโรคอ้วนลงพุง ส่งผลให้มีสุขภาพแข็งแรงห่างไกลโรคร้ายที่แทรกซ้อนตามมาอีกด้วย