ฟรี ! ตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน 100 คน ที่กรมอนามัย 21 ต.ค. นี้

ฟรี ! ตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน 100 คน ที่กรมอนามัย 21 ต.ค. นี้
S! Health (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 21 ตุลาคมปีนี้ กรมอนามัยจัดให้มีบริการตรวจสุขภาพช่องปาก อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน เคลือบฟลูออไรด์ และให้คำปรึกษาและคำแนะนำการดูแลสุขภาพช่องปากจากทันตแพทย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนจำนวน 100 ราย ในวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 ผู้ใดสนใจสามารถเข้ารับบริการได้ที่คลินิกส่งเสริมสุขภาพช่องปากและทันตกรรมป้องกัน อาคาร 4 ชั้น 2 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.


แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลัง เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า สุขภาพช่องปากดีตลอดช่วงชีวิต” ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ว่า วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย และเป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข จึงร่วมกับมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จัดโครงการรณรงค์ “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า”เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ และ จัดกิจกรรมรณรงค์ให้เดือนตุลาคมเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ดูแลสุขภาพช่องปากของคนไทย กระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปากตลอดชีวิต ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงผู้สูงวัยอายุ 60 ปีขึ้นไป 

โดยในปีนี้ กระทรวงสาธารณสุข จัดให้มีบริการทันตกรรมแก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าบริการในโรงพยาบาลของรัฐ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งสื่อสารด้านทันตสุขภาพให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากและเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปากที่ส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สูงอายุฟันดีวัย 80 และ 90 ปีที่มีฟันแท้ใช้งานได้อย่างน้อย 24 ซี่ขึ้นไป โดยได้ผ่านการคัดเลือกจาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 22 คน


ผู้สูงอายุเสี่ยงโรคที่เกี่ยวกับสุขภาพช่องปากมากที่สุด

แพทย์หญิงพรรณพิมล กล่าวต่อไปว่า สุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุที่มักพบบ่อย คือการสูญเสียฟันจนไม่สามารถเคี้ยวอาหารได้ ส่วนหนึ่งสูญเสียฟันทั้งปาก และมากกว่าครึ่งของผู้สูงอายุที่มีฟัน พบโรคในช่องปากที่ไม่ได้รับการรักษาและมีโอกาสสูญเสียฟันเพิ่มขึ้น ดังนั้น การส่งเสริมให้คนไทยดูแลสุขภาพช่องปากอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เด็กจนเข้าสู่วัยสูงอายุจะช่วยลดปัญหาสุขภาพช่องปากได้ 


วิธีรักษาสุขภาพฟัน

  1. ลดกินอาหารหวาน เหนียว เนื่องจากอาหารประเภทนี้จะเกาะติดผิวฟันเป็นเวลานาน ทำความสะอาดยาก เสี่ยงเกิดฟันผุ

  2. หลีกเลี่ยงอาหารแข็ง เพราะอาจทำให้ฟันแตกขณะเคี้ยวได้ 

  3. เน้นกินผักผลไม้ที่มีกากใย 

  4. แปรงฟันด้วยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ นาน 2 นาที ตอนเช้าและก่อนนอน เน้นบริเวณคอฟัน 

  5. ใช้ไหมขัดฟันหรือแปรงซอกฟันทุกวัน 

  6. พบทันตแพทย์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสุขภาพช่องปาก