“พี่เลี้ยงเด็ก” ควรตรวจสุขภาพอะไรบ้าง ?

“พี่เลี้ยงเด็ก” ควรตรวจสุขภาพอะไรบ้าง ?

สังคมพ่อแม่เลี้ยงลูกไปด้วย ทำงานไปด้วยแบบนี้ บางครั้งแค่วงศาคณาญาติอาจจะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไม่ไหว ต้องหวังพึ่งบริการ “พี่เลี้ยงเด็ก” ดังนั้นพี่เลี้ยงเด็กจึงกลายเป็นบุคคลในครอบครัวชั่วคราวที่จะทำหน้าที่ป้อนข้าวป้อนน้ำ และดูแลเจ้าตัวน้อยไปกับเราแทบจะตลอด 24/7 ดังนั้นหากเราระมัดระวังความสะอาด และสุขภาพของเรามากเพียงใด พี่เลี้ยงเด็กก็ไม่ต่างไปจากเราเช่นกัน


“พี่เลี้ยงเด็ก” ควรตรวจสุขภาพอะไรบ้าง ?

 1. ซักประวัติที่เกี่ยวกับโรคติดต่อ โดยเฉพาะ “วัณโรค”

 2. ถ่ายภาพรังสีปอด

 3. ตรวจหาเชื้อไวรัสที่ติดต่อสู่เด็กได้ เช่น
 • ไวรัสตับอักเสบ บี

 • ไวรัสตับอักเสบ ซี

 • HIV

 

พี่เลี้ยงเด็ก ควรได้รับการอบรม ฝึกเลี้ยงเด็กอย่างจริงจังมาก่อนหรือไม่ ?

เพราะพี่เลี้ยงเด็กต้องดูแลเด็กเล็กแทนพ่อแม่แทบจะตลอดเวลา พี่เลี้ยงเด็กควรมีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงเด็กเพื่อความปลอดภัย สังเกตการเจริญเติบโต พร้อมทั้งส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้เต็มที่ทั้งร่างกาย และจิตใจ 

พี่เลี้ยงเด็กที่ผ่านการอบรมจะมีความรู้ในเรื่องของ

 • หลักการเลี้ยงดูเด็ก 

 • โภชนาการที่เหมาะสมกับเด็กในแต่ละวัย

 • การจัดเมนูอาหารสำหรับเด็ก

 • การจัดของเล่นที่เหมาะสมสำหรับเด็ก

 • การปฐมพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

 • การดูแลเมื่อเด็กเจ็บป่วย

 • จิตวิทยาในการดูแล สอนเด็ก และการปรับพฤติกรรม

 • การแก้ปัญหาด้านอารมณ์ และพฤติกรรมของเด็ก

 • การเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมในเด็ก

เป็นต้น


ดังนั้น หากได้พี่เลี้ยงเด็กที่เคยผ่านการอบรมในเรื่องดังกล่าวมาก่อน ก็จะช่วยแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ไปได้มาก

พี่เลี้ยงเด็กคนใดสนใจเข้ารับการอบรม สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล