โรคที่ลดเสี่ยงได้เพียงแค่ “ล้างมือ”

โรคที่ลดเสี่ยงได้เพียงแค่ “ล้างมือ”

รักใครให้ล้างมือ เพราะการล้างมือช่วยป้องกันโรคได้สารพัดโรคมากกว่าที่คิด มือเป็นอวัยวะแรก ๆ ที่หยิบจับอาหารเข้าปาก ขยี้ตา สัมผัสแผล และอื่น ๆ ดังนั้นหากมีมือที่สะอาดปราศจากเชื้อโรคอยู่เสมอ ก็จะช่วยป้องกันโรคติดต่อได้หลายชนิด


โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ

โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ เช่น หวัด ไข้หวัดใหญ่ วัณโรค สามารถติดต่อได้ผ่านการหายใจเอาเชื้อโรคที่อยู่ในอากาศ ละอองน้ำลายที่มาจากการไอ จาม น้ำมูก เสมหะ รวมถึงการสัมผัสสิ่งของที่มีละอองเหล่านี้อยู่ด้วย


โรคติดต่อระบบทางเดินอาหาร

โรคติดต่อระบบทางเดินอาหาร เช่น ท้องร่วง อหิวาตกโรค ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ พยาธิต่าง ๆ อาจติดต่อผ่านเชื้อโรคต่าง ๆ ที่ติดอยู่กับมือ แล้วหยิบอาหารเข้าปาก


โรคติดต่อจากการสัมผัสโดยตรง

โรคติดต่อทางการสัมผัส เช่น โรคตาแดง เชื้อรา หิด ฯลฯ ติดต่อได้โดยการที่มือสัมผัสกับแผล หรือสารคัดหลั่ง แล้วสัมผัสกับส่วนต่าง ๆ ของร่างกายอีกที


เราควรล้างมือในเวลาใดบ้าง ?

  1. ก่อน ขณะ และหลังการเตรียมอาหาร

  2. ก่อนรับประทานอาหาร

  3. ก่อน และหลังดูแลผู้ป่วย

  4. ก่อน และหลังการทำแผล

  5. ภายหลังจากเข้าห้องน้ำ

  6. ภายหลังการเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็ก ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ

  7. ภายหลังการไอ จาม สั่งน้ำมูก

  8. ภายหลังการสัมผัสสัตว์ การให้อาหารสัตว์ และการเก็บมูลสัตว์

  9. ภายหลังการสัมผัสขยะ

>> 9 ขั้นตอน ล้างมือให้สะอาด ปราศจากเชื้อโรคอันตราย