10 อันดับ ประเทศที่มีระบบสุขภาพดีที่สุดในโลก

10 อันดับ ประเทศที่มีระบบสุขภาพดีที่สุดในโลก
Tonkit360

สนับสนุนเนื้อหา

CEOWORLD นิตยสารด้านธุรกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดอันดับของประเทศที่มีระบบสุขภาพดีที่สุดในโลก ประจำปี 2562 จากทั้งหมด 89 ประเทศ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ อันได้แก่

 1. โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุข
 2. ประสิทธิภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุข ตั้งแต่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรอื่น ๆ
 3. ค่าใช้จ่ายในระบบ
 4. การเข้าถึงยาคุณภาพ
 5. ความพร้อมของรัฐบาลในการจัดการระบบ

ซึ่งคะแนนรวมทั้งหมดจะเต็ม 100 โดย 10 อันดับประเทศที่มีระบบสุขภาพดีที่สุด คือ


อันดับ 1 ไต้หวัน 
ได้คะแนนทั้งหมด 78.72

 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 87.16 คะแนน
 2. ด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ 14.23 คะแนน
 3. ด้านค่าใช้จ่าย 83.59 คะแนน
 4. ด้านการเข้าถึงยา 82.3 คะแนน
 5. ด้านความพร้อมของรัฐบาล 87.89 คะแนน

อันดับ 2 เกาหลีใต้ ได้คะแนนทั้งหมด 77.7

 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 79.05 คะแนน
 2. ด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ 13.06 คะแนน
 3. ด้านค่าใช้จ่าย 78.39 คะแนน
 4. ด้านการเข้าถึงยา 78.99 คะแนน
 5. ด้านความพร้อมของรัฐบาล 65.09 คะแนน

อันดับ 3 ญี่ปุ่น ได้คะแนนทั้งหมด 74.11

 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 90.75 คะแนน
 2. ด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ 30.01 คะแนน
 3. ด้านค่าใช้จ่าย 82.59 คะแนน
 4. ด้านการเข้าถึงยา 92.06 คะแนน
 5. ด้านความพร้อมของรัฐบาล 96.3 คะแนน

อันดับ 4 ออสเตรีย ได้คะแนนทั้งหมด 71.32

 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 86.18 คะแนน
 2. ด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ 20.25 คะแนน
 3. ด้านค่าใช้จ่าย 78.99 คะแนน
 4. ด้านการเข้าถึงยา 88.23 คะแนน
 5. ด้านความพร้อมของรัฐบาล 91.8 คะแนน

อันดับ 5 เดนมาร์ก ได้คะแนนทั้งหมด 70.73

 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 78.77 คะแนน
 2. ด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ 21.6 คะแนน
 3. ด้านค่าใช้จ่าย 74.88 คะแนน
 4. ด้านการเข้าถึงยา 74.18 คะแนน
 5. ด้านความพร้อมของรัฐบาล 93.2 คะแนน

*อันดับ 6 ไทย ได้คะแนนทั้งหมด 67.99

 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 92.58 คะแนน
 2. ด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ 17.37 คะแนน
 3. ด้านค่าใช้จ่าย 96.22 คะแนน
 4. ด้านการเข้าถึงยา 67.51 คะแนน
 5. ด้านความพร้อมของรัฐบาล 89.91 คะแนน

อันดับ 7 สเปน ได้คะแนนทั้งหมด 65.38

 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 77.86 คะแนน
 2. ด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ 13.24 คะแนน
 3. ด้านค่าใช้จ่าย 71.82 คะแนน
 4. ด้านการเข้าถึงยา 55.1 คะแนน
 5. ด้านความพร้อมของรัฐบาล 81.38 คะแนน

อันดับ 8 ฝรั่งเศส ได้คะแนนทั้งหมด 64.66

 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 86.28 คะแนน
 2. ด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ 34.25 คะแนน
 3. ด้านค่าใช้จ่าย 75.81 คะแนน
 4. ด้านการเข้าถึงยา 83.82 คะแนน
 5. ด้านความพร้อมของรัฐบาล 96.8 คะแนน

อันดับ 9 เบลเยี่ยม ได้คะแนนทั้งหมด 64.63

 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 72.48 คะแนน
 2. ด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ 24.51 คะแนน
 3. ด้านค่าใช้จ่าย 68.68 คะแนน
 4. ด้านการเข้าถึงยา 64.78 คะแนน
 5. ด้านความพร้อมของรัฐบาล 94.9 คะแนน

อันดับ 10 ออสเตรเลีย ได้คะแนนทั้งหมด 61.73

 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 88.63 คะแนน
 2. ด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ 14.66 คะแนน
 3. ด้านค่าใช้จ่าย 75.61 คะแนน
 4. ด้านการเข้าถึงยา 90.25 คะแนน
 5. ด้านความพร้อมของรัฐบาล 88.41 คะแนน