6 สัญญาณอันตราย “ก้อนเนื้อต่อมไทรอยด์”

6 สัญญาณอันตราย “ก้อนเนื้อต่อมไทรอยด์”

ต่อมไทรอยด์เป็นต่อมที่มีรูปร่างคล้ายผีเสื้อ ตั้งอยู่บริเวณฐานของลำคอ ทำหน้าที่หลั่งฮอร์โมนเข้าสู่กระแสเลือด แต่ในบางครั้งอาจพบก้อนเนื้อที่บริเวณต่อมไทรอยด์ได้


ก้อนเนื้อต่อมไทรอยด์ เป็นอย่างไร?

สมาคมโรคมะเร็งแห่งสหรัฐอเมริกา ให้ข้อมูลว่า ก้อนเนื้อต่อมไทรอยด์ที่พบส่วนใหญ่มักเป็นเนื้องอกธรรมดาที่ไม่ใช่มะเร็ง มีราว 5% เท่านั้นที่อาจตรวจพบว่าเป็นมะเร็งได้ และอาจพบได้ในผู้หญิงบ่อยกว่าผู้ชาย รวมถึงพบในผู้สูงอายุมากกว่า


สาเหตุของก้อนเนื้อต่อมไทรอยด์

ก้อนเนื้อต่อมไทรอยด์ อาจเกิดขึ้นได้จากสาเหตุเหล่านี้

 1. เกิดจากเนื้อไทรอยด์โตผิดรูปโดยไม่ทราบเหตุ (nodular goiter)

 2. เกิดจากการอักเสบภายในต่อมไทรอยด์

 3. เกิดจากเนื้องอกต่อมไทรอยด์ชนิดไม่ร้าย

 4. มีเพียงส่วนน้อยราวร้อยละ 5 เกิดจากมะเร็งของต่อมไทรอยด์


สัญญาณอันตราย หรืออาการของก้อนเนื้อต่อมไทรอยด์

 1. มีปัญหาเสียงแหบ หายใจได้ไม่สะดวก

 2. มีปัญหากลืนอาหารลำบากและ/หรือกินอาหารสำลัก

 3. ก้อนโตขึ้นอย่างรวดเร็ว

 4. คลำได้ก้อนอื่นโตที่ด้านข้างลำคอ

 5. มีประวัติมะเร็งในครอบครัว หรือเคยได้รับการฉายแสงมาก่อน

 6. อายุน้อยกว่า 15 ปี หรือมากกว่า 45 ปี


วิธีตรวจหาก้อนเนื้อต่อมไทรอยด์

แพทย์อาจตรวจผู้ป่วยด้วยวิธีเหล่านี้ เพื่อพิสูจน์ว่าพบก้อนเนื้อที่บริเวณต่อมไทรอยด์จริงหรือไม่

 1. ซักประวัติและการตรวจร่างกายโดยละเอียด

 2. ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อดูระดับฮอร์โมนของต่อมไทรอยด์

 3. สุ่มเจาะเนื้อเยื่อจากต่อมไทรอยด์ไปตรวจ

 4. ตรวจโดยใช้อัลตราซาวด์หรือเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ในบางกรณี


วิธีรักษาก้อนเนื้อต่อมไทรอยด์

 1. ให้ยาเสริมฮอร์โมนไทรอยด์ในกรณีที่ผลการสุ่มเจาะเนื้อเยื่อไม่พบเนื้อเยื่อผิดปรกติ

 2. ให้ยาต้านการอักเสบและเฝ้าระวังความผิดปรกติของระดับฮอร์โมนไทรอยด์ในกรณีที่ผลการสุ่มเจาะเนื้อเยื่อพบมีการอักเสบ

 3. ทำการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ออกบางส่วนหรือออกทั้งหมด ในกรณีที่ผลการสุ่มเจาะเนื้อเยื่อพบเนื้อเยื่อมะเร็ง

 4. เฝ้าดูอาการและทำการสุ่มเจาะเนื้อเยื่อเป็นระยะๆ ในกรณีที่ผลการสุ่มเจาะเนื้อเยื่อไม่พบเนื้อเยื่อผิดปรกติและไม่มีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ