ไข้เลือดออกครั้งที่ 2 รุนแรงกว่าครั้งแรก ควรระวัง จริงหรือไม่?

ไข้เลือดออกครั้งที่ 2 รุนแรงกว่าครั้งแรก ควรระวัง จริงหรือไม่?

บางโรคอาจเป็นครั้งเดียวแล้วไม่เป็นอีกเลย หรือมีโอกาสที่จะเป็นซ้ำได้น้อย เช่น อีสุกอีใส แต่หากเป็นโรคอื่นๆ โดยทั่วไปแล้วมักจะเป็นซ้ำกี่ครั้งก็ได้ในชีวิต อย่าไรก็ตาม “ไข้เลือดออก” เป็นโรคที่เป็นซ้ำได้ตามปกติธรรมดาของโรคทั่วไปก็จริง แต่การเป็นโรคไข้เลือดออกซ้ำครั้งที่ 2 จะมีอาการรุนแรง และอันตรายต่อชีวิตมากกว่าหรือไม่?


ไข้เลือดออกครั้งที่ 2 รุนแรงกว่าครั้งแรก?

ไข้เลือดออกที่เกิดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 อาจมีความรุนแรง และอาจอันตรายกว่าครั้งแรก จริง

โดยไข้เลือดออก เกิดจากไวรัส Dengue มี 4 สายพันธุ์ จึงสามารถติดเชื้อได้อย่างน้อย 2 ครั้ง


การติดเชื้อโรคไข้เลือดออกครั้งแรก

อาการจะแตกต่างกัน ส่วนมากอาการมักไม่รุนแรง เริ่มจากมีไข้สูงลอย กินยาลดไข้ก็ลงชั่วคราว และก็กลับมามีไข้สูงอีก มักใช้เวลา 1-2 อาทิตย์ จึงกลับเข้าสู่ภาวะปกติ และมีผู้ป่วยจำนวนมากที่ไม่มีอาการของโรค


การติดเชื้อโรคไข้เลือดออกครั้งที่ 2

เกิดจากเชื้อไวรัสคนละสายพันธุ์ จึงทำให้อาการของโรคมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น


อาการของโรคไข้เลือดออก

  • มีไข้สูง

  • คลื่นไส้ อาเจียน

  • เวียนศีรษะ

  • ไม่มีอาการของระบบทางเดินหายใจ

  • บางรายมีการรั่วไหลของน้ำออกจากหลอดเลือด ทำให้เกิดภาวะช็อก ขาดน้ำ

  • บางรายมีเลือดออกอย่างรุนแรง

  • ต้องสังเกตอาการของผู้ป่วยระยะนี้อย่างใกล้ชิด เพราะอาการค่อนข้างเฉียบพลัน และอาจทำให้เสียชีวิตได้


ติดเชื้อไข้เลือดออก อาจจะแค่ 2 ครั้งในชีวิต?

เมื่อผู้ป่วยติดเชื้อโรคไข้เลือดออกเป็นครั้งที่ 2 แล้ว ส่วนใหญ่จะมีภูมิต้านทานโรคในระดับที่สูงมาก สามารถป้องกันข้ามเชื้อไข้เลือดออกข้ามสายพันธุ์ได้ ทำให้มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไข้เลือดออกครั้งที่ 3 และ 4 น้อยลงมาก ส่วนใหญ่จึงเป็นเพียงแค่ 2 ครั้ง ภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นจะอยู่ยาวนาน หรืออาจจะตลอดชีวิตเลยทีเดียว