รู้จัก “เชื้อจุลินทรีย์-พยาธิ” สาเหตุสารพัด “โรคมะเร็ง”

รู้จัก “เชื้อจุลินทรีย์-พยาธิ” สาเหตุสารพัด “โรคมะเร็ง”

สาเหตุ และปัจจัยของโรคมะเร็งอันดันต้น คงหนีไม่พ้น “กรรมพันธุ์” แต่ทราบหรือไม่ว่า เชื้อจุลินทรีย์ และพยาธิ ก็เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งได้เช่นกัน และยังพบได้ในคนไทยอีกด้วย

จุลินทรีย์ เป็นสาเหตุ หรือปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคมะเร็ง 15-25% ของมะเร็งที่เกิดขึ้นในแต่ละปี โดยเราอาจรับเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ รวมถึงพยาธิได้จากการบริโภคอาหารติดเชื้อ ไม่สะอาด การอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เต็มไปด้วยเชื้อโรคต่างๆ ดังนั้นจึงพบโรคมะเร็งที่มาสาเหตุจากเชื้อจุลินทรีย์ และพยาธิในประชากรประเทศที่ยังไม่พัฒนามากกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว


เชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้

ไวรัสตับอักเสบบี และซี


ไวรัสหูดที่อวัยวะเพศ HPV type 16 and 18

 • มะเร็งปากมดลูก

 • มะเร็งช่องคลอด

 • มะเร็งอวัยวะเพศ

 • มะเร็งช่องปาก (มะเร็งโคนลิ้น, ทอนซิล หรือ คอส่วนบน)

 • มะเร็งทวารหนัก

 • มะเร็งอวัยวะเพศชาย


ไวรัสเอ็บสไตบาร์ (Epstein-Barr virus : EBV)


ไวรัส HTLV-1 (Human T-cell lymphotropic virus 1)

 • มะเร็งเม็ดเลือดขาว


เชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้

แบคทีเรียเอชไพโลไร (Helicobacter pylori)

 • มะเร็งกระเพาะอาหาร


เชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้

สารอะฟลาทอกซิน ในเชื้อราไมโคทอกซิน


พยาธิที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้

พยาธิใบไม้ตับ พยาธิตัวจี๊ด พยาธิตัวตืด

 • มะเร็งท่อน้ำดี

 • มะเร็งตับ


พยาธิใบไม้ในเลือด

 • มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ


วิธีป้องกันเชื้อจุลินทรีย์-พยาธิเข้าสู่ร่างกาย

 1. ปรุงเนื้อสัตว์ให้สุกทุกครั้งที่รับประทาน

 2. ล้างวัตถุดิบให้สะอาดก่อนนำมาปรุงอาหารทุกครั้ง

 3. เลือกดื่มน้ำที่สะอาด ผลิตได้มาตรฐาน

 4. ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหาร

 5. เก็บอาหารให้ปลอดจากแมลง และสัตว์พาหนะโรค

 6. สวมใส่รองเท้าทุกครั้งเมื่ออกจากบ้าน

 7. ถ่ายอุจจาระลงส้วมที่ถูกสุขลักษณะ

 8. ป้องกันตนเองจากการกัดของแมลงพาหะ

 9. รักษาความสะอาดในบ้าน และรอบบ้านให้สะอาด