“เวียนศีรษะ” บ่อยๆ เป็นเพราะอะไร? พร้อม 7 วิธีแก้

“เวียนศีรษะ” บ่อยๆ เป็นเพราะอะไร? พร้อม 7 วิธีแก้

ไม่ว่าจะเป็นอาการลุกจากเตียงแล้วหน้ามืด เงยหน้าหลังก้มหน้านานๆ แล้วเวียนหัว หรืออยู่ดีๆ ก็รู้สึกเหมือนบ้านหมุน อาการเวียนศีรษะเหล่านี้ล้วนเป็นสัญญาณอันตรายที่อาจสร้างปัญหาทางสุขภาพให้คุณได้ในภายหลัง อีกทั้งยังอันตรายสำหรับผู้สูงอายุที่อาจเกิดอุบัติเหตุหกล้มหลังลุดขึ้นจากพื้น จากเก้าอี้ หรือล้มในห้องน้ำ ตรงบันไดจนได้รับบาดเจ็บ ไปจนถึงพิการได้


สาเหตุของอาการเวียนศีรษะ

นายแพทย์สมุทร จงวิศาล อาจารย์ประจำภาควิชาโสตนาสิกลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ระบุว่า “อาการเวียนศีรษะของคนเราเกิดขึ้นจากระบบการทรงตัวในร่างกายเสียสมดุล ซึ่งระบบควบคุมการทรงตัวของร่างกายประกอบด้วย 4 ระบบ ได้แก่ ระบบการทรงตัวของหูชั้นใน ระบบสายตา ระบบประสาทและกล้ามเนื้อข้อต่อ ตลอดจนระบบที่สำคัญ คือ ระบบสมองซึ่งต้องทำงานสอดคล้องกัน หากระบบหนึ่งระบบใดเสียสมดุลไป ก็ทำให้เราเกิดอาการเวียนศีรษะขึ้นได้”

 • พักผ่อนไม่เพียงพอ

 • ขาดการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

 • โลหิตจาง

 • มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ไขมันในเลือดสูง ฯลฯ พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ

 • เป็นโรคหินปูนในหูชั้นในเคลื่อน หรือโรคเวียนศีรษะขณะเปลี่ยนท่า ซึ่งพบได้บ่อยในผู้สูงอายุ

 • โรคน้ำในหูชั้นในผิดปกติหรือโรคน้ำในหูไม่เท่ากัน จะมีอาการเวียนหัว คลื่นไส้ และอาจสูญเสียความสมดุลของร่างกายได้ง่าย จึงทำให้ล้มได้ง่าย

 • โรคเนื้องอกของประสาทการทรงตัวหรือเส้นประสาทการได้ยิน อาจมีอาการเวียนหัว พร้อมมีเสียงรบกวนในหู

 • หูชั้นในอักเสบ จะเวียนหัวอยู่หลายวัน หากมีอาการหนักมากอาจสูญเสียการได้ยิน

 • เส้นประสาทการทรงตัวในหูอักเสบ ทำให้มีอาการเวียนหัวอยู่หลายวันเช่นกัน

 • เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ


วิธีลดอาการเวียนศีรษะ

 1. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

 2. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

 3. เปลี่ยนอิริยาบถช้าๆ ไม่หมุนตัว ลุกขึ้นจาดพื้น จากเก้าอี้ ลุกขึ้นจากเตียง หันหัว หันตัวอย่างรวดเร็ว

 4. ลดการสูบบุหรี่ และลดการดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงกาแฟ

 5. ดื่มน้ำให้มากๆ

 6. พยายามลดอาการเครียด วิตกกังวลลง

 7. ในช่วงที่มีอาการเวียนศีรษะบ่อยๆ ควรหลีกเลี่ยงสถานที่ที่อันตราย เช่น การขับรถ ปีนป่ายที่สูง เป็นต้น

หากเวียนศีรษะบ่อยๆ และไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด ควรพบแพทย์เพื่อตรวจอาการอย่างละเอียด