ทำไม? คนไทยเกือบทุกคนถึงเคย “ติดเชื้อทางเดินอาหาร”

ทำไม? คนไทยเกือบทุกคนถึงเคย “ติดเชื้อทางเดินอาหาร”
S! Health

สนับสนุนเนื้อหา

โรคติดเชื้อทางเดินอาหารเป็นโรคที่พบได้บ่อยทุกวัน  เกือบทุกคนเคยผ่านการติดเชื้อระบบทางเดินอาหารมาแล้ว

 

โรคติดเชื้อทางเดินอาหาร คืออะไร?

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบายว่า โรคติดเชื้อทางเดินอาหาร หมายถึงการติดเชื้อของอวัยวะในระบบทางเดินอาหาร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นจากแบคทีเรีย รองลงมาคือเชื้อไวรัสและปรสิต

 

อาการของโรคติดเชื้อทางเดินอาหาร

โดยมีอาการหลักคือ การปวดท้องที่อาจเกิดได้ที่ช่องท้อง ไม่มีอาการปวดเฉพาะจุด ร่วมกับอาการท้องเสีย มีไข้ได้ โดยลักษณะอาการมักเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันทันที เรียกว่าการติดเชื้อเฉียบพลัน

 

กลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อทางเดินอาหาร

นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผอ.โรงพยาบาลราชวิถี กล่าวว่า โรคติดเชื้อทางเดินอาหารเป็นโรคที่พบได้บ่อยทุกวัน เกือบทุกคนเคยผ่านการติดเชื้อระบบทางเดินอาหารมาแล้ว เช่น อาหารเป็นพิษ ติดต่อได้ง่าย ระบาดได้ง่าย ในชุมชนต่างๆ

ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงจากการรับเชื้อ เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว อาจทำให้เกิดอาการรุนแรง เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตได้

 

สาเหตุของโรคติดเชื้อทางเดินอาหาร

การรับเชื้อมักเกิดจากการบริโภคอาหารและน้ำดื่มที่ไม่สะอาด โดยเชื้อโรคที่อยู่ในตัวผู้ป่วยปนเปื้อนอยู่ในน้ำ อาหาร และมือ เข้าสู่ปาก โดยเชื้ออาจติดอยู่ที่เครื่องมือเครื่องใช้ในการอุปโภคบริโภค เช่น ช้อน แก้วน้ำ จาน ชาม

 

การป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินอาหาร

การป้องกันโดยการรักษาสุขอนามัยพื้นฐานจึงเป็นสิ่งสำคัญ และการมีอาการของโรคติดเชื้อทางเดินอาหารต้องดูแลประคับประคอง ป้องกันไม่ให้เกิดอาการขาดน้ำ การขาดสมดุลของเกลือแร่ โดยการดื่มน้ำสะอาด การใช้ยาผงเกลือแร่ และการรักษาตามสาเหตุ เช่น การติดเชื้อบางชนิดที่อาจต้องได้รับยาฆ่าเชื้อ รวมถึงการดูแลตัวเอง ป้องกันการรับเชื้อซ้ำ และป้องกันการระบาดสู่ชุมชน