ภัยสุขภาพจาก "พลาสติก" งานวิจัยชี้ BPA และ BPS อันตรายทั้งคู่

ภัยสุขภาพจาก "พลาสติก" งานวิจัยชี้ BPA และ BPS อันตรายทั้งคู่
Hello Khun Mor

สนับสนุนเนื้อหา

มีหลายการศึกษาพิสูจน์ว่า สารเคมีในพลาสติก อย่าง BPA (Bisphenol-A) ที่อยู่ในขวดน้ำพลาสติก และภาชนะบรรจุอาหาร สามารถปลดปล่อยเข้าสู่อาหารและเครื่องดื่ม แล้วเข้าไปในร่างกายได้ เนื่องจากสารดังกล่าวมีการออกฤทธิ์คล้ายกับฮอร์โมนต่างๆ ของมนุษย์ จึงอาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหลายประการ ภัยสุขภาพจากพลาสติก จากข้อกังวลดังกล่าวเกี่ยวกับ ภัยสุขภาพจากพลาสติก เหล่านี้ ทำให้ผู้ผลิตพลาสติกส่วนใหญ่ได้เปลี่ยนมาใช้สาร Bisphenol-S (ชนิดใกล้เคียงกับสาร Bisphenol-A) ซึ่งเชื่อว่ามีความปลอดภัย แต่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เพิ่มมากขึ้น ดูเหมือนจะชี้ให้เห็นเป็นอย่างอื่น

 

การศึกษาในสัตว์มีการโยงสาร Bisphenol-S และสาร Bisphenol-A กับความเสี่ยงต่อสุขภาพต่างๆ

นักวิทยาต่อมไร้ท่อ (Endocrinologists) จากมหาวิทยาลัย UCLA ในสหรัฐฯ ทำการศึกษาปลาม้าลาย เพื่อดูว่าจะเกิดผลกระทบอะไรบ้าง จากการได้รับสาร Bisphenol-S ในระดับต่ำ การสัมผัสสาร Bisphenol-S เร่งการเจริญเติบโตของตัวอ่อนในครรภ์ และมีผลต่อเซลล์ของต่อมไร้ท่อในสมองของลูกปลาม้าลาย ความไม่สมดุลของฮอร์โมนยังทำให้การสืบพันธุ์ของปลาเสียหายอย่างถาวร นอกจากนี้ สาร Bisphenol-S ยังรายงานว่า มีผลเช่นเดียวกับคุณสมบัติของฮอร์โมนไทรอยด์ ซึ่งทำให้เกิดปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการทำงานของสมอง

นักวิจัยไม่สามารถทำการทดสอบนี้ในมนุษย์ เนื่องจากเหตุผลทางจรรยาบรรณ ดังนั้น สิ่งที่ดีที่สุดที่แพทย์สามารถทำได้ก็คือ การศึกษาในสัตว์ต่างๆ และเซลล์มนุษย์ ปลาม้าลายเป็นสายพันธุ์ปลาลำดับที่สอง ที่แสดงให้เห็นถึงการรบกวนต่อระบบสืบพันธ์ุ จากการสัมผัสสาร Bisphenol-S เนื่องจากฮอร์โมนไทรอยด์มีส่วนอย่างมากในพัฒนาการของสมอง การรบกวนใดๆ ต่อฮอร์โมนนี้ในช่วงใดของชีวิตก็ตาม ถือเป็นอันตราย แต่มีความอันตรายมากในระยะของการเจริญเติบโตของตัวอ่อนในครรภ์

 

ทำไมผลการตรวจจึงทำให้กังวล

การทดสอบกับเซลล์มนุษย์ที่ได้รับการเพาะเลี้ยง แสดงให้เห็นว่าเซลล์มะเร็งมีการเจริญเติบโต เมื่อมีสาร BPS หรือสาร BPA ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าระยะที่รุนแรงที่สุดของมะเร็งต่อมลูกหมาก และมะเร็งเต้านม อาจเชื่อมโยงโดยตรงกับการบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนพลาสติกที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ถึงแม้ว่าความเชื่อมโยงดังกล่าวไม่ได้พิสูจน์ถึงสาเหตุ แต่ก็เป็นสิ่งสมเหตุสมผล ที่จะเพิ่มการตระหนักรู้ของคนทั่วไป เกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพ จากสาร Bisphenol-S

สาร Bisphenol-S และสาร Bisphenol-A ถูกทำลายได้อย่างรวดเร็ว แต่ปัญหาที่แท้จริงอยู่ที่การสัมผัสสารดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้สารดังกล่าว เกือบกลายเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบของเลือด คนโดยเฉลี่ยตรวจพบว่ามีสาร Bisphenols ได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ ยังมีสารรบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อ (Endocrine Disruptors) เป็นจำนวนมากในระบบของเรา ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพได้ในอนาคต

 

การป้องกันสาร Bisphenol-S และสาร Bisphenol-A

สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้ เพื่อป้องกันสาร Bisphenol-S และสาร Bisphenol-A ก็คือ การหลีกเลี่ยงการใช้พลาสติกให้มากที่สุด ไม่ดื่มน้ำ รับประทานอาหาร หรือเก็บอาหารในภาชนะพลาสติก ไม่นำอาหารที่มีภาชนะพลาสติกเข้าเตาอบไมโครเวฟ

ยังไม่สายเกินไปที่จะเปลี่ยนแปลงในตอนนี้ หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลง ให้เริ่มงดใช้ภาชนะพลาสติก และใช้ภาชนะที่ทำจากแก้วแทน ภาชนะที่ทำจากแก้วอาจไม่สะดวกเท่าการใช้ภาชนะพลาสติก แต่ในระยะยาวแล้ว สุขภาพของคุณ จะต้องขอบคุณต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว