สัญญาณอันตรายที่บ่งบอกว่า คุณมีโอกาสเป็นโรค "มะเร็ง"

สัญญาณอันตรายที่บ่งบอกว่า คุณมีโอกาสเป็นโรค "มะเร็ง"
Tonkit360

สนับสนุนเนื้อหา

“โรคมะเร็ง” เป็นหนึ่งในปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย ซึ่งมีแนวโน้มอัตราการเกิดโรคเพิ่มขึ้นทุกปี แม้ไม่สามารถหาทางป้องกันโรคนี้ได้ 100% แต่ก็สามารถลดทอนอัตราการเกิดโรคในผู้ป่วยรายใหม่ได้

สถิติผู้ป่วยมะเร็ง ในประเทศไทย อัตราเฉลี่ยผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่

ตามข้อมูลของ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ พบว่า ปัจจุบัน ประเทศไทย มีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ เฉลี่ยวันละ 336 คน หรือคิดเป็น 122,757 คน/ปี

*** ผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง เฉลี่ยวันละ 215 คน หรือคิดเป็น 78,540 คนต่อปี 

โรคมะเร็งยอดฮิต ที่คุกคามชีวิตผู้ชาย


โรคมะเร็งยอดฮิต ที่คุกคามชีวิตผู้หญิง

 

สัญญาณอันตรายที่พึงระวังว่า คุณมีโอกาสเป็นโรคมะเร็ง ประกอบด้วย

 1. ระบบขับถ่ายอุจจาระ และปัสสาวะมีการเปลี่ยนแปลง อาทิ ถ่ายอุจจาระเป็นสีดำ หรือปัสสาวะเป็นเลือด

 2. มีอาการกลืนอาหารลำบาก หรือเกิดอาการจุกเสียดแน่นท้องเป็นเวลานาน

 3. มีอาการเสียงแหบ และไอเรื้อรัง

 4. มีเลือดออกผิดปกติจากทวารต่างๆ

 5. มีก้อนตุ่มขึ้นตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย

 6. ไฝ หรือหูดตามร่างกายมีการเปลี่ยนแปลง

 7. มีบาดแผล แต่รักษาไม่ยอมหาย

ทั้งนี้ สัญญาณที่กล่าวมาในข้างต้น หากมีอาการนานกว่า 2-3 สัปดาห์ ควรรีบไปพบแพทย์ทันที

 

วิธีปฏิบัติตัวเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง

 1. หมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

 2. ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่

 3. ตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี เพื่อค้นหามะเร็งระยะเริ่มแรก

 4. ลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 5. ลดหรือหยุดสูบบุหรี่ และไม่สูดดมควันบุหรี่

 6. ไม่รับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ อาทิ อาหารที่มีราขึ้น หรืออาหารสุกๆ ดิบๆ

 7. ไม่ควรตากแดดเป็นเวลานาน เพื่อลดความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งผิวหนัง ฯลฯ

เพียงปฏิบัติตัวตามนี้ คุณก็สามารถใช้ชีวิตโดยห่างไกล จากความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งได้แล้ว