อหิวาต์แอฟริกาในหมู ไม่ใช่ "ไข้หวัดหมู"

อหิวาต์แอฟริกาในหมู ไม่ใช่ "ไข้หวัดหมู"
S! Health

สนับสนุนเนื้อหา

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ตามที่องค์การสุขภาพสัตว์โลก รายงานการพบโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever) ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา และมีแนวโน้มการระบาดที่รุนแรงขึ้น กรมปศุสัตว์จึงจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (วอร์รูม) มีหน้าที่ในการติดตาม และประเมินสถานการณ์โรคเป็นรายวัน โดยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข่าวต่างๆ ทั้งที่เป็นทางการ และแหล่งข่าวที่ไม่เป็นทางการ เพื่อกำหนดมาตรการการเฝ้าระวังให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของโรคไม่ให้เข้ามาสร้างความเสียหายแก่ประเทศไทยได้

อย่างไรก็ตาม โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และ ไข้หวัดหมู ไม่ใช่โรคเดียวกันอย่างที่หลายคนเข้าใจ เพราะเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อโรคคนละชนิดกัน

 

ไข้หวัดหมู คืออะไร?

ไข้หวัดหมู (Swine Flu) เกิดจากเชื้อไวรัสก่อให้เกิดโรคทางระบบเดินหายใจของสุกร สุกรที่ป่วยจะมีอาการไอ หายใจลำบาก มีน้ำมูก หนังตาบวมแดง และ ไข้สูง เป็นต้น มีอัตราการป่วยสูงแต่อัตราการตายต่ำ (1-4%) การติดต่อในสุกรสามารถติดต่อได้โดยทางตรงจากการสูดหายใจเอาละอองที่มีเชื้อไวรัสจากสุกรที่ป่วยเข้าไปหรือทางอ้อมจากการสัมผัส ยานพาหนะ หรือ อุปกรณ์เครื่องมือที่มีการปนเปื้อนของเชื้อไวรัส ปัจจุบันมีรายงานพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในสุกรอยู่ 3 สายพันธุ์หลักๆ ได้แก่ H1N1 H3N2 และ H1N2

ไข้หวัดหมู ติดต่อสู่คนได้หรือไม่?

ตามปกติแล้ว ไข้หัดหมูจะไม่มีการติดต่อแพร่เชื้อจากหมูสู่คน แต่หากคนคลุกคลีอยู่กับหมูที่ป่วยอย่างใกล้ชิด เช่น เกษตรกรที่เลี้ยงดูหมู อาจติดเชื้อไข้หวัดหมูได้ และที่พบได้มากกว่า คือการติดต่อจากคนสู่คน

 

อหิวาต์แอฟริกาในสุกร คืออะไร?

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever) เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่ติดต่อร้ายแรงในสัตว์ตระกูลสุกร ซึ่งมีสุกรป่าเป็นแหล่งรังโรค และมีเห็บอ่อนเป็นพาหะนำโรค โรคนี้เป็นโรคประจำถิ่นในอนุภูมิภาคซาฮาราของทวีปแอฟริกา ประเทศซาดิเนียของทวีปยุโรป ต่อมาพบการระบาดของโรคในประเทศจอร์เจีย ประเทศอาเซอร์ไบจัน ประเทศอาร์เมเนีย สหพันธรัฐรัสเซียและล่าสุดที่สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยโรคนี้เป็นโรคสัตว์แปลกถิ่นสำหรับประเทศไทยรวมทั้งประเทศในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้

สุกรที่ป่วยจะแสดงอาการคล้ายคลึงกับโรคอหิวาต์สุกรและพีอาร์อาร์เอส คือ มีไข้สูง เบื่ออาหาร ท้องเสีย และแท้งในแม่สุกร โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรสามารถติดต่อได้จากการที่สุกรสัมผัสโดยตรงกับสิ่งคัดหลั่งของสุกรป่วย การหายใจเอาเชื้อเข้าไป การกินอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อน รวมทั้งโดนเห็บที่มีเชื้อกัด เป็นต้น

อหิวาต์แอฟริกาในสุกร ติดต่อสู่คนได้หรือไม่?

อหิวาต์แอฟริกาในสุกรไม่พบการติดต่อจากหมูสู่คน ถึงแม้ว่าโรคนี้จะไม่ใช่โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน แต่ก็ถือว่าเป็นโรคที่สามารถส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรสูง เนื่องจากหากมีการระบาดของโรคนี้ในประเทศแล้วจะกำจัดโรคได้ยาก เพราะในปัจจุบันนี้ยังไม่มีวัคซีนในการป้องกันโรค ในขณะที่เชื้อไวรัสที่ก่อโรค มีความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมสูง สุกรที่หายป่วยแล้วจะเป็นพาหะของโรคได้ตลอดชีวิตและยิ่งกว่านั้นโรคนี้เป็นโรคที่มีความความรุนแรงมาก โดยทำให้สุกรที่ติดเชื้อมีการตายเฉียบพลันเกือบ 100% 

ทั้งนี้จากผลการสอบสวนโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในสหพันธ์รัสเซีย พบว่ามีสาเหตุจากการปนเปื้อนเชื้อไวรัสในไส้กรอกและซาลามีซึ่งบริโภคแบบไม่ปรุงสุก ที่คนบริโภคไม่หมดแล้วนำไปเลี้ยงสุกร จึงขอย้ำให้เกษตรกรหลีกเลี่ยงการใช้เศษอาหารไปเลี้ยงสุกร และหากพบสุกรแสดงอาการสงสัยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่หรือเบอร์ 0632256888