อัลไซเมอร์ โรคใกล้ตัว...ผู้สูงวัย

อัลไซเมอร์ โรคใกล้ตัว...ผู้สูงวัย

อาการหลักที่พบในผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์นั้น เป็นอาการหลงลืมทีจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากหลงลืมเรื่องใหม่ๆ ที่เพิ่งเกิดขึ้น ไปจนถึงไม่สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ ถามคำถามเดิมซ้ำๆ เล่าเรื่องเดิมซ้ำๆนึกคำพูดหรือประโยคไม่ออก เรียกชื่อสิ่งของผิด สับสนเรื่องเวลา สถานที่ รวมถึงอาจมีอารมณ์หงุดหงิด ซึมเศร้า วิตกกังวล ระแวง เห็นภาพหลอนอาการเหล่านี้จะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ จนมีผลกระทบต่อการดำเนินกิจวัตรประจำวัน

โรงพยาบาลมนารมย์ ขอเชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ที่มาของโรค วิธีชะลออาการ เทคนิคการดูแลตนเองและคนที่คุณรัก รวมถึงกิจกรรมพัฒนาสมองเพื่อป้องกันโรค และหลักการจัดบ้านให้เหมาะสมกับผู้ป่วย

เหมาะกับผู้สนใจเพิ่มเติมความรู้ด้านจิตเวช ผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ บุคคลทั่วไป

วิทยากรโดย พญ. อุมามน พวงทอง วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 9.30 – 12.00 น. ห้องประชุมมนารมย์ชั้น 2 โรงพยาบาลมนารมย์ บางนา (อยู่ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบางนา และสถานีรถไฟฟ้าแบริ่ง เยื้องกรมอุตุนิยมวิทยา)
ดูข้อมูลเพิ่มเติม http://www.manarom.com/seminar2018/alzheimer.html

หรือโทร.สอบถามได้ที่ 02-725-9595
สำรองที่นั่งด่วน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
http://www.manarom.com/seminar2018/register.php?course=af-2018-09[Advertorial]