กทม. ขยายเวลาตรวจไวรัสตับอักเสบฟรี 6-10 ส.ค.นี้

กทม. ขยายเวลาตรวจไวรัสตับอักเสบฟรี 6-10 ส.ค.นี้
S! Health (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากการที่กรุงเทพมหานครจัดกิจกรรม "ถวายชัยเฉลิมพระชนม์ รณรงค์ป้องกันโรคตับอักเสบ" ระหว่างวันที่ 23-26 กรกฎาคม ที่ผ่านมาเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคตับอักเสบ และป้องกันการเกิดโรค ลดอัตราการป่วยการตายด้วยโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคตับอักเสบเรื้อรัง โรคตับแข็ง และโรคมะเร็งตับ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ใน 4 โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ ผลปรากฏว่ามีประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการคัดกรองเป็นจำนวนมาก จากเดิมที่ตั้งเป้าไว้ 1.066 ราย มีผู้เข้าร่วมคัดกรองถึง 1.368 ราย ในจำนวนนี้มีผู้มีผลเลือดบวกถึง 82 ราย ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้มีโอกาสอาจจะเกิดผลแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายในอนาคต คือ ภาวะตับอักเสบเรื้อรัง ตับแข็ง และมะเร็งตับ

อย่างไรก็ตาม การตรวจคัดกรองอย่างละเอียด และได้พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเสียแต่เนิ่นๆ รวมถึงได้รับการติดตามรักษาอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ นายพิชญา กล่าวว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้สั่งการให้ขยายเวลากิจกรรมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบชนิดบี และซีเพิ่มในเดือนสิงหาคมนี้ ระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม ในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 5 แห่ง ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อลงทะเบียนล่วงหน้าที่ศูนย์ BFC ของโรงพยาบาล ดังนี้

วันที่ 6 สิงหาคม โรงพยาบาลตากสิน โทร. 02437 7677

วันที่ 7 สิงหาคม โรงพยาบาลสิรินธร โทร. 02 328 6760

วันที่ 8 สิงหาคม โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โทร. 0 2289 7986

วันที่ 9 สิงหาคม โรงพยาบาลกลาง โทร. 02225 1354

วันที่ 10 สิงหาคม โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โทร. 08 2940 6308 หรือนัดผ่านคอลเซ็นเตอร์ โทร. 02109 4194