เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตัวช่วยใหม่ป้องกัน "เส้นเลือดในสมองแตก"

เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตัวช่วยใหม่ป้องกัน "เส้นเลือดในสมองแตก"
Hello Khun Mor

สนับสนุนเนื้อหา

หลอดเลือดในสมองแตก เป็นภาวะฉุกเฉินที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิต แม้ว่าคุณสามารถรอดชีวิตจากภาวะหลอดเลือดในสมองแตก อาการแทรกซ้อนที่รุนแรงสามารถส่งผลกระทบต่อชีวิตของคุณได้ ดังนั้น การค้นหาวิธีป้องกันโรคหลอดเลือดในสมองแตก ถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก ครั้งนี้ บทความจะนำเสนอหนทางใหม่ในการช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดในสมองแตก นั่นคือการสังเกตอาการหัวใจโดยใช้ เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (heart monitoring)

 

คลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ สามารถกระตุ้นการเกิดหลอดเลือดหัวใจแตก

อ้างอิงสมาคมหัวใจประเทศสหรัฐอเมริกา (American Heart Association) จาก 1 ใน 5 คน ของผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองแตกเป็นครั้งแรก มีภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว (Atrial fibrillation) ภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้วเป็นอาการที่เกิดขึ้น เมื่อหัวใจของคุณพบความผิดปกติ คือ หัวใจห้องบนซ้ายเต้นแรง (atrium) การหดตัวของหัวใจนั้นอ่อนแรงลดกว่าการหดตัวปกติ สิ่งนี้จะทำให้เลือดไปรวมตัวกัน และก่อให้เกิดการคั่งของเลือด หากมีการคั่งของเลือดตั้งแต่จุดหนึ่งขึ้นไปเกิดขึ้นในสมอง โรคหลอดเลือดในสมองแตกสามารถเกิดขึ้นได้ ดังนั้น ผู้ที่มีภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดในสมองแตก บางคนที่มีภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว ไม่มีการแสดงอาการใดๆ บางคนอาจมีอาการเจ็บหน้าอก รู้สึกถึงการเต้นถี่ของบริเวณพื้นที่เหนือหัวใจ หน้ามืด เวียนหัว อ่อนแรง อ่อนแอ หรือหายใจถี่ ความดันโลหิตสูง ความเครียด โรคหัวใจ ปอดบวม ฮอร์โมนไทรอยด์มากเกินไป พฤติกรรมการบริโภคแอลกอฮอล์ในทางที่ผิด หรือการสูบบุหรี่ สามารถเพิ่มความเสี่ยงของคุณในการเกิดภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว

 

เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ คืออะไร

เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจเป็นเครื่องมือชนิดพิเศษ ที่ใช้เพื่อบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจของคุณ แผ่นวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจขนาดเล็กจะแปะไว้บนผิวหนังเหนือหัวใจของคุณ แผ่นนี้จะเชื่อมโดยสายที่ต่อเข้ากับเครื่องชนิดพกพา ซึ่งสามารถนำไปใส่ในกระเป๋าได้ทุกที่ เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจเป็นเครื่องที่สามารถใส่ได้ ในระหว่างทำกิจกรรมทั่วไป เครื่องจะบันทึกคลื่นไฟฟ้าของหัวใจคุณ หมอจะขอให้คุณจดบันทึกว่าคุณทำอะไรบ้าง ในระหว่างที่ใส่เครื่องนี้ และคุณรู้สึกอย่างไรกับสุขภาพของคุณ หลังผ่านไประยะหนึ่ง หมอจะอ่านบันทึกของคุณและเช็คว่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจชองคุณปกติหรือไม่

 

เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจสามารถตรวจพบสาเหตุของโรคหลอดเลือดในสมองแตกได้

อย่างที่ได้กล่าวไป ผู้ที่มีการเต้นของหัวใจผิดปกติ (atrial fibrillation) มีความเสี่ยงมากขึ้นในการเป็นโรคหลอดเลือดในสมองแตก การสวมเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ สามารถช่วยตรวจจับภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว ได้ไวและดีขึ้น เครื่องจะบันทึกการเต้นของหัวใจ และเช็คว่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติหรือไม่ จากนั้น หมอจะสามารถแนะนำการรักษาและการบำบัดเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดในสมองแตกได้อย่างเหมาะสม นั่นหมายความว่า จะสามารถลดการเกิดโรคหลอดเลือดในสมองแตก อาการแทรกซ้อน และการเสียชีวิตลงได้ หมออาจขอให้คุณสวมเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจเป็นเวลา 24 ถึง 48 ชั่วโมง ในขณะที่คุณทำกิจกรรมปกติทั่วไป แต่ภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้วเป็นภาวะที่ตรวจพบได้ยาก ภาวะนี้เป็นภาวะที่แสดงอาการแตกต่างกันไปหลายชุด ชุดอาการที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ที่อาจมาแล้วก็หายไป ก่อนที่คุณหรือหมอของคุณจะทราบ

งานวิจัยบางชิ้นได้แสดงให้เห็นว่า ผู้ป่วยบางคนอาจจำเป็นต้องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจให้นานขึ้น เพื่อหาจังหวะการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติ มีงานวิจัยที่ได้ค้นพบเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจตัวใหม่ เรียกว่า Reveal LINQ Insertable Cardiac Monitor ซึ่งสามารถปลูกถ่ายในร่างกายได้ เพราะเครื่องนี้สามารถอยู่ในร่างกายของผู้ป่วยได้หลายวัน โดยเครื่องนี้สามารถตรวจจับคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ผิดปกติได้ดียิ่งขึ้น ทุกสัญญาณผิดปกติจะแสดงขึ้นและบันทึกไว้ ในขณะที่ผู้ป่วยสวมใส่เครื่องนี้อยู่ Reveal LINQ Insertable Cardiac Monitor ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจตัวใหม่ สามารถตรวจจับสาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดในสมองแตกบางชนิดได้ มันจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงของคุณ สำหรับภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ได้ ดังนั้น การใช้เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ อาจช่วยให้ยาแผนปัจจุบันควบคุมโรคหลอดเลือดในสมองแตกได้ดีขึ้น