ไข้เลือดออกพุ่ง แค่ 8 เดือน ป่วยและเสียชีวิตมากกว่าตลอดปี 57

ไข้เลือดออกพุ่ง แค่ 8 เดือน ป่วยและเสียชีวิตมากกว่าตลอดปี 57
นสพ.มติชน

สนับสนุนเนื้อหา

     เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม นางมนัสนันท์   ลิมปวิทยากุล ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  กรม ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้ว 740 ราย เสียชีวิต 3 ราย จาก จ.บุรีรัมย์ อุตรดิตถ์ และกระบี่ 
      โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 มกราคม-25 สิงหาคม 2558 พบว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออก 55,428 ราย เสียชีวิต 42 ราย  ที่ สำคัญยังพบว่าเพียงแค่ 8 เดือนของปีนี้ จำนวนผู้ป่วยมากกว่าผู้ป่วยตลอดทั้งปี 2557 ที่มีจำนวน 40,278 ราย ส่วนผู้เสียชีวิตก็มากกว่าเช่นกัน ที่มีจำนวน 41 ราย  
     การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่าการระบาดของโรคไข้เลือดออกจะยังคงมีอย่างต่อเนื่องในทั่วทุกภาคของ ประเทศไทย เนื่องจากยังคงอยู่ในช่วงฤดูฝนซึ่งเอื้อต่อการแพร่พันธุ์ของยุงลาย ในสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่าผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งเกิดจากสมาชิกในครอบครัว หรือเพื่อนบ้านป่วยเป็นไข้เลือดออกก่อน แต่ไม่ได้ป้องกันตนเองและคนในครอบครัวอย่างถูกวิธี
     ทำให้มีผู้ป่วยเกิดขึ้นและเสียชีวิตในเวลาต่อมา  จึง แนะนำให้ประชาชนช่วยกันกำจัดลูกน้ำ ยุงลายและยุงตัวแก่ที่บ้านและชุมชน ที่สำคัญหากคนในครอบครัวหรือชุมชนป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกแล้ว
     พบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก ที่มีอาการไข้สูง 2 วันขึ้นไป ปวดศีรษะรุนแรง ปวดกระบอกตา ปวดกล้ามเนื้อ ผื่นหรือพบจุดเลือดออกตามผิวหนัง ให้รีบไปพบแพทย์ทันที สอบถามโทรสายด่วน 1422