กลุ่มบริษัทเดนท์สุ อีจิส เน็ตเวิร์ค ประเทศไทย จำกัด (DAN Thailand) รวมพลังจัดกิจกรรม

กลุ่มบริษัทเดนท์สุ อีจิส เน็ตเวิร์ค ประเทศไทย จำกัด (DAN Thailand) รวมพลังจัดกิจกรรม

     กลุ่มบริษัทเดนท์สุ อีจิส เน็ตเวิร์ค ประเทศไทย จำกัด (DAN Thailand) รวมพลังจัดกิจกรรม “ One Day for Change หนึ่งวันของพี่เปลี่ยนชีวิตของหนู” ระดมทุนให้ 4 มูลนิธิ

     นายอมรศักดิ์ ศักดิ์ภู่อร่าม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายวิรัช หวังเจริญวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน   กลุ่มบริษัทเดนท์สุ   อีจิส เน็ตเวิร์ค  ประเทศไทย นำคณะผู้บริหารและพนักงานในเครือ จำนวนกว่า 600 คน ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อระดมทุนมอบให้แก่ 4 มูลนิธิ ประกอบด้วย ศิริราชมูลนิธิ  มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ  และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กป่วยเรื้อรัง ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

     โดยกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมในโครงการ“ One Day for Change” ซึ่งในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด DAN FUND RUN พี่ยิ่งวิ่ง น้องยิ่งได้ โดยผู้บริหารและพนักงานบริษัทในเครือได้ร่วมใจกันวิ่งเป็นเวลากว่า 20 วันเพื่อเก็บระยะทางทุก ๆ 1 กิโลเมตร จะมอบเงินบริจาคเข้าโครงการ 10 บาท และตั้งเป้าหมายการระดมทุนครั้งนี้ไว้ที่ 400,000 บาท ซึ่งสามารถทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

    “การจัดกิจกรรมนี้ นอกจากจะเป็นการแสดงถึงความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารและพนักงานในเครือเดนท์สุ อีจีส เน็ตเวิร์ค ประเทศไทยแล้ว ยังเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของ DAN THAILAND ต้องการสร้างสรรค์สังคมคุณภาพสำหรับเยาวชนของประเทศ “ นายอมรศักดิ์ กล่าว

 

     ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท เดนท์สุ อีจิส  เน็ตเวิร์ค มีนโยบายจัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยจัดกิจกรรมพร้อมกันทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค และในทุกภูมิภาคทั่วโลก ที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ เป็นการมอบประโยชน์คืนสู่สังคม โดยเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้เขาได้เติบโตอย่างยั่งยืน มีทัศนคติที่ดี เป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์สังคมให้เป็นสังคมที่น่าอยู่  ซึ่งในประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่  5

 [Advertorial]