สธ. เฝ้าระวัง “อีโบลา” ในไทย ยันยังไม่พบผู้ติดเชื้อเดินทางเข้าประเทศ

สธ. เฝ้าระวัง “อีโบลา” ในไทย ยันยังไม่พบผู้ติดเชื้อเดินทางเข้าประเทศ
S! Health (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

สธ. เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในต่างประเทศอย่างใกล้ชิด เผยประเทศไทยยังคงมาตรการเข้มข้นตามระบบที่วางไว้อย่างต่อเนื่องใน 3 ระดับ ปัจจุบันไม่พบผู้เดินทางติดเชื้อเข้ามาในประเทศไทยแต่อย่างใด พร้อมแนะนำประชาชนให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ป่าที่นำเข้ามาโดยไม่ผ่านการตรวจโรคทั้งที่ป่วยหรือไม่ป่วย และหลีกเลี่ยงการรับประทานสัตว์ป่าที่ป่วยตายโดยไม่ทราบสาเหตุ

 

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีที่มีรายงานข่าวองค์การอนามัยโลก ให้ข้อมูลว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (DR Congo) นั้น กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ซึ่งทางองค์การอนามัยโลก ยังไม่ได้ประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินสาธารณสุขระหว่างประเทศ และยังไม่ได้ประกาศห้ามการเดินทางไปยังประเทศที่พบการระบาด

 

สำหรับประเทศไทย ยังคงดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาตามระบบที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง และเข้มข้นทั้ง 3 ระดับ ได้แก่

  1. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

  2. โรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชน

  3. ในระดับชุมชน โดยเฝ้าระวังและตรวจคัดกรองผู้ที่มีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่ระบาดในทุกๆ ช่องทางเข้า-ออก ทั้งที่ด่านสนามบิน ด่านท่าเรือ และด่านชายแดน และติดตามอาการจนครบ 21 วันตามมาตรฐานที่กำหนด

หากมีไข้จะรับเข้าดูแลในโรงพยาบาลที่จัดเตรียมไว้ทั้งใน กทม. และต่างจังหวัด เพื่อให้การรักษาตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ และจะติดตามอาการผู้สัมผัสทุกคน

 

ทั้งนี้ โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา เป็นโรคติดต่ออันตราย ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ซึ่งเป็นโรคที่ต้องรายงานเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หากหลีกเลี่ยงไม่รายงานจะมีโทษตามกฎหมาย

คำแนะนำสำหรับประชาชนทั่วไปเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้ออีโบลา มีดังนี้

  1. หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ป่าที่นำเข้ามาโดยไม่ผ่านการตรวจโรคทั้งที่ป่วยหรือไม่ป่วย

  2. หลีกเลี่ยงการรับประทานสัตว์ป่าที่ป่วยตายโดยไม่ทราบสาเหตุ โดยเฉพาะสัตว์จำพวกลิง หรือค้างคาว หรืออาหารเมนูพิสดารที่ใช้สัตว์ป่าหรือสัตว์แปลกๆ มาประกอบอาหาร ส่วนอาการสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ได้แก่ มีไข้สูง อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ เจ็บคอ อาเจียน ท้องเสีย และมีผื่นนูนแดงตามตัว

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวอีกว่า กรมควบคุมโรค ได้สั่งการให้มีการเตรียมพร้อมที่ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง แม้ปัจจุบันจะไม่พบผู้เดินทางติดเชื้อเข้ามาในประเทศไทย ส่วนผู้ที่เดินทางมาจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกทุกราย จะต้องมารายงานตัวและตรวจวัดไข้ที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศก่อนอนุญาตให้เข้าประเทศ ซึ่งหากพบผู้ที่สงสัยก็จะมีระบบรองรับทั้งการตรวจ การกักตัวเพื่อรักษา รวมทั้งการสอบสวนควบคุมโรค ต่อไป ประชาชนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422