"ไข้เลือดออกเดงกี่" พบได้ทุกกลุ่มอายุ ไม่เฉพาะเด็กเท่านั้น

"ไข้เลือดออกเดงกี่" พบได้ทุกกลุ่มอายุ ไม่เฉพาะเด็กเท่านั้น
S! Health (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

นายภาสกร ไชยเศรษฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกแดนกี่ ซึ่งโรคไข้เลือดแดนกี่ เป็นโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสแดนกี่ (Aedes aegyti) มียุงลายตัวเมียเป็นพาหะ ไปกัดคนที่ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกเชื้อโรคจะไปอยู่ที่ผนังกระเพาะและต่อมน้ำลายของยุง และเมื่อยุงไปกัดคนก็จะแพร่เชื้อสู่คน ซึ่งเชื้อจะอยู่ในร่างกายประมาณ 2-7 วัน ก็จะแสดงอาการของโรคขึ้น ส่วนใหญ่มักเกิดกับเด็ก โดยอาการของโรคไข้เลือดออกไม่จำเพาะ ในเด็กเท่านั้นแต่ยังสามารถแพร่กระจายเชื้อไปยังผู้ใหญ่ได้อีกด้วย ลักษณะอาการของโรคไข้เลือดออกแดนกี่จะมีอาการไข้และมีผื่นในเด็กส่วนผู้ใหญ่อาจมีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดตามตัว ปวดกระบอกตา ปวดกล้ามเนื้อ หากให้การรักษาช้า อาจเสียชีวิตได้

ลักษณะสำคัญของโรคนี้คือไข้สูงเฉียบพลันประมาณ 2-7 วัน เบื่ออาหาร หน้าแดงปวดศีรษะร่วมกับอาการคลื่นไส้อาเจียน และอาจมีอาการปวดท้องร่วมด้วยบางรายอาจมีจุดเลือดสีแดงขึ้นตามลำตัว แขน ขา อาจมีกำเดาออก หรือเลือดออกตามไรฟัน และถ่ายอุจจาระดำเนื่องจากเลือดออก และอาจทำให้เกิดอาการช็อกได้ ในรายที่ช็อกจะสังเกตได้จากการที่ให้ลดแต่ผู้ป่วยซึมลง ตัวเย็น หมดสติและเสียชีวิตได้วิธีป้องกันไข้เลือดออกที่ดีที่สุดคือการควบคุมการแพร่กระจายของยุงลาย กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเช่น กะลา ยาง กระป๋อง จานรองตู้กับข้าว หาฝาปิดภาชนะ เช่น โอ่ง ถัง ในแหล่งน้ำสาธารณะอาจจะเลี้ยงปลาเพื่อกินลูกน้ำหรือใส่ทรายอะเบทเพื่อฆ่าลูกน้ำ ใส่ปูนแดง หรือลูกมะกรูดอย่างไรก็ตามการรักษาสุขภาพตนเองให้แข็งแรงสมบูรณ์ทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายสม่ำเสมอและปฏิบัติตนตามคำแนะนำข้างต้นจะทำให้ท่านปลอดภัยจากไข้เลือดออกได้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ ไข้เลือดออกเดงกี่