ฟรี! บริการตรวจสุขภาพหาโรคร้าย ด้วยบัตรประกันสังคม

ฟรี! บริการตรวจสุขภาพหาโรคร้าย ด้วยบัตรประกันสังคม
S! Health (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า สปส.ได้เพิ่มสิทธิให้ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยง สถานพยาบาลตามที่ผู้ประกันตนได้เลือกไว้หากพบความผิดปกติผู้ประกันตนจะได้รับการบำบัดตั้งแต่ระยะแรก อาทิ การตรวจเต้านมเพื่อคัดกรองมะเร็งเต้านม การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด การตรวจน้ำตาลในเลือด การตรวจการทำงานของไต การตรวจไขมันในเส้นเลือดเพื่อหาความเสี่ยงโรคเรื้อรังที่พบบ่อยไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดอุดตัน ฯลฯ ทั้งนี้ สปส.ได้ดำเนินการเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ผู้ประกันตนมาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 มีผู้ประกันตนเข้ารับบริการแล้วกว่า 935,189 คน

ดังนั้น จึงขอเชิญชวนให้ผู้ประกันตนไปใช้สิทธิในการตรวจสุขภาพ เพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนในการใช้สิทธิเข้ารับบริการที่สถานพยาบาลตามที่ผู้ประกันตนเลือกไว้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

ข้อมูลจากสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ สปส. วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 พบว่ามีโรงพยาบาลที่ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ผู้ประกันตนทั้งหมด 237 แห่ง แยกเป็น โรงพยาบาลรัฐ 159 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน 78 แห่ง และผู้ประกันตนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ จำนวน 4,536,802 รายการ สปส.จะต้องจ่ายเงินให้แก่สถานพยาบาล เป็นเงินทั้งสิ้น 499,267,575 ล้านบาท