“ซาวน่า” ลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง

“ซาวน่า” ลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง

นักวิจัยเผยว่า จากการศึกษากับกลุ่มชายหญิงในช่วงอายุ 53-74 ปี จำนวน 1,628 คน ที่ไม่มีปัญหาสุขภาพในเรื่องของโรคในกลุ่มหลอดเลือดสมอง และผ่านการตรวจวัดค่าบีเอ็มไอ (ดัชนีมวลร่างกาย) การบริโภคแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ ความดันโลหิต ระดับไขมันในเลือด และปัญหาสุขภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหัวใจ และใช้บริการซาวน่าเป็นประจำ พบว่า เมื่อผ่านไป 15ปี มีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเพียง 155 คน

เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มผู้ที่ใช้บริการซาวน่าสัปดาห์ละครั้ง และกลุ่มที่ใช้บริการซาวน่าสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง พบว่ากลุ่มหลังมีความเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดสมองน้อยกว่ากลุ่มแรกถึง 12% ยิ่งไปกว่านั้น กลุ่มที่ใช้บริการซาวน่าราว 4-7 ครั้งต่อสัปดาห์ มีความเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดสมองน้อยลงถึง 62%

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผลของการทำงานวิจัยนี้จะเห็นค่อนข้างชัด แต่ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ยังคงต้องศึกษาเจาะลึกเพิ่มเติมกันต่อไป ว่ายังมีปัจจัยอื่นอีกหรือไม่ ที่ทำให้กลุ่มที่ใช้บริการซาวน่ามากกว่าคนอื่น ถึงมีความเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดสมองน้อยลง เพราะนักวิจัยยังไม่สามารถหาความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้บริการซาวน่า กับโรคหลอดเลือดสมองได้

ถึงอย่างไรก็ยังมีข้อสันนิษฐานที่พอจะเป็นไปได้อยู่บ้าง โดย Dr. Jari A. Laukkanen อาจารย์จากภาควิชาแพทย์ศาสตร์ของ University of Eastern Finland กล่าวว่า “อุณหภูมิที่สูงขึ้น แม้จะเป็นเพียง 1-2 องศาเซลเซียส อาจเข้าไปจำกัดกระบวนการอักเสบในร่างกาย และลดการแข็งตัวของหลอดเลือดแดงได้ ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ว่า ไอน้ำร้อนๆ จากในห้องอบไอน้ำ หรือจากห้องอาบน้ำ อาจจะให้ผลในแบบเดียวกันได้”