สธ. ยัน วัคซีน HPV ทั้ง 2 สายพันธุ์ป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้เท่ากัน

สธ. ยัน วัคซีน HPV ทั้ง 2 สายพันธุ์ป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้เท่ากัน
INN news

สนับสนุนเนื้อหา

นายแพทย์โอกาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กรมควบคุมโรค องค์กรเภสัชกรรม และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ดำเนินการร่วมกันในการจัดหาวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก เพื่อลดการเสียชีวิตของสตรีไทยจากมะเร็งปากมดลูก ขณะนี้ได้มีบริษัทมายื่นเสนอแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินการตาขั้นตอนและระเบียบของทางราชการ เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ได้บรรจุวัคซีนเอชพีวี ทั้ง 2 สายพันธุ์ ( ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ) และ 4 สายพันธุ์ ( ป้องกันมะเร็งปากมดลูก และหูดหงอนไก่ ) ไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติแล้ว เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเสรี โดยไม่ผูกขาด

สำหรับด้านประสิทธิภาพในการป้องกันมะเร็งปากมดลูก คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ยืนยันว่าวัคซีนทั้งสองชนิดมีประสิทธิภาพไม่แตกต่างกัน สามารถป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้เท่ากัน และวัคซีนทั้งสองชนิดนี้ ในต่างประเทศก็ยังมีการใช้อยู่ โดยมีประเทศที่ใช้วัคซีนเอชพีวี ชนิด 2 สายพันธุ์ ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 29 ประเทศ ซึ่งประสิทธิภาพวัคซีนจะช่วยป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์ 16 และ 18 ได้ประมาณร้อยละ 90 – 100 ในผู้ที่ยังไม่เคยติดเชื้อมาก่อน