พบนักบินอวกาศ DNA ในร่างกายเปลี่ยนหลังกลับจากภารกิจนอกโลก

พบนักบินอวกาศ DNA ในร่างกายเปลี่ยนหลังกลับจากภารกิจนอกโลก

เรื่องน่าประหลาดใจเกิดขึ้น เมื่อ NASA พบว่านาย Scott Kelly นักบินอวกาศชาวสหรัฐอเมริกา มี DNA ในร่างกายที่เปลี่ยนไปถึง 7% หลังจากที่กลับมาจากการไปทำงานอยู่นอกโลกที่ International Space Station ได้ 2 ปี โดยเปรียบเทียบ DNA ร่วมกับนาย Mark Kelly ฝาแฝดแท้ๆ ของเขาเองที่ไม่ได้ออกไปผจญภัยนอกโลกมาก่อน

นักวิจัยร่วมกันเพ่งความสนใจไปที่การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของ DNA และ RNA ในร่างกายของนักบินอวกาศ เนื่องจากพวกเขาเชื่อว่า ในระยะเวลา 1 ปี ที่ Scott Kelly ใช้ชีวิตอยู่นอกอวกาศ เขาอาจอยู่ในภาวะขาดออกซิเจน มีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดมาก จึงอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ทั้งสารอาหาร การแสดงออกของยีน ความตึงเครียดในร่างกาย และอาจเพิ่มการอักเสบให้กับร่างกายได้ในระยะเวลานาน ซึ่งอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของนักบินอวกาศได้ในระยะยาว

นอกจากนี้นักวิจัยยังพบว่า โครโมโซมที่แสดงถึงอายุของนักบินอวกาศผู้นี้ ดูเหมือนจะยืดยาวออกไปเมื่ออยู่ท่ามกลางสภาวะไร้น้ำหนัก แต่หดลดกลับอย่างรวดเร็วภายในเวลา 48 ชั่วโมง เมื่อกลับเข้าสู่สภาวะปกติของโลก และการอุดตันของเลือด และรูปแบบของกระดูกในร่างกายก็พบการเปลี่ยนแปลง อาจเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของของเหลวภายในร่างกายของเขาเมื่ออยู่นอกโลกนั่นเอง

จากการค้นพบในครั้งนี้ จะนำไปสู่การศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่อาจเกิดขึ้นได้กับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลก โดยทาง NASA เตรียมพัฒนาแผนปฏิบัติการเดินทางไปยังดาวอังคาร โดยใช้ระยะเวลาในการเดินทางในครั้งนี้ถึง 3 ปี ดังนั้นงานวิจัยเกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์ในสภาวะไร้น้ำหนักในระยะเวลานานๆ นี้ เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องเตรียมให้พร้อมก่อนเริ่มปฏิบัติงานจริง ซึ่งเป็นภารกิจที่นักบินอวกาศจะต้องใช้เวลาในการอยู่นอกโลกมากกว่าปกติถึง 3 เท่า จากที่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์การเดินทางออกนอกโลกของมนุษย์