University of Hertfordshire เด่นหลักสูตรเชื่อมเรียนต่อ

University of Hertfordshire เด่นหลักสูตรเชื่อมเรียนต่อ
www.elearneasy.com

สนับสนุนเนื้อหา

สถาบันอุดมศึกษาในอังกฤษส่วนใหญ่เปิดสอนมายาวนาน ชื่อเสียงมหาวิทยาลัยด้านความเป็นทางเลิศวิชาการและการเรียนการสอนนั้นเป็นที่รู้จักกันดี ฉบับนี้เลือกมหาวิทยาลัยใหม่ที่มีความทันสมัยและเปี่ยมด้วยคุณภาพมาแนะนำบ้าง

University of Hertfordshire, ฮาร์ตฟอร์ดเชียร์, เรียนต่อต่างประเทศ, เรียนนอก, เด็กนอก

มหาวิทยาลัยฮาร์ตฟอร์ดเชียร์ (University of Hertfordshire) จัดอยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยใหม่ที่มีวิทยาเขตใหญ่ที่เมืองแฮทฟีลด์ ในฮาร์ตฟอร์ดเชียร์ ก่อตั้งขึ้นในฐานะสถาบันโพลีเทคนิกเมื่อปี ค.ศ.1952 และยกระดับเป็นมหาวิทยาลัยในปี ค.ศ.1992 มหาวิทยาลัยฮาร์ตฟอร์ดเชียร์ เป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาวิจัยแห่งหนึ่งในสหราชอาณาจักร หนังสือพิมพ์ไทม์ยกย่องให้เป็นสถาบันชั้นยอดในกลุ่มของมหาวิทยาลัยใหม่ หากจะกล่าวถึงเมืองฮาร์ตฟอร์ดเชียร์ ถือได้ว่าเป็นเมืองที่อบอุ่นมีชีวิตชีวาและขึ้นชื่อว่าปลอดภัยมากที่สุดแห่งหนึ่ง แถบเดียวกับบ้านหลักของสองสามีภรรยา เดวิดและวิคทอเรีย เบ็กแฮม นั่นล่ะ วิทยาเขต 3 แห่ง คือ Hatfield, Havilland และ St.Albans ตั้งอยู่ภายในฮาร์ตฟอร์ดเชียร์ ทางเหนือของกรุงลอนดอน ห่างออกไปราว 30 กิโลเมตรเท่านั้น พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสวนธรรมชาติแสนจะร่มรื่นสวยงาม บรรยากาศเงียบสงบ เอื้ออำนวยต่อการศึกษาและอยู่อาศัย

University of Hertfordshire, ฮาร์ตฟอร์ดเชียร์, เรียนต่อต่างประเทศ, เรียนนอก, เด็กนอก

ชื่อเสียงมหาวิทยาลัยด้านความเป็นเลิศทางวิชาการและการเรียนการสอนนั้นเป็นที่รู้จักกันดี คณะที่เปิดสอนมีทั้งหมด 8 คณะ หลักสูตรทั่วไปที่เปิดสอนในระดับต่าง ๆ นั้นมีดังนี้ Accounting and Finance * Aerospace Engineering * Animal Management * Art and Design * Astronomy and Astrophysics * Automotive Engineering * Beauty Management * Biology * Business and Management * Computer Science and IT * Construction Management * Counselling * Dietetics * Economics * Education * Electronic and Electrical Engineering * English * Environmental Studies * Film and Media * Finance * Geography * History * Human Resource Management * Humanities * Journalism * Law * Management Studies Marketing * Mathematics * Motorsport * Music * Nursing and Midwifery * Paramedic Science * Pharmacy and Pharmaceutical Science * Philosophy * Physics Physiotherapy * Preparatory Studies for International Students * Psychology * Radiography * Social Work * Sports * Teacher Training * Tourism ปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษามากกว่า 23,000 คน นักศึกษาต่างชาติจากกว่า 80 ประเทศทั่วโลก ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น ที่สำคัญคือมีทางเลือกเพื่อการศึกษาต่อมากมาย โดยเฉพาะหลักสูตรเชื่อมต่อสำหรับการเข้ามหาวิทยาลัย

University of Hertfordshire, ฮาร์ตฟอร์ดเชียร์, เรียนต่อต่างประเทศ, เรียนนอก, เด็กนอก

มหาวิทยาลัยฮาร์ตฟอร์ดเชียร์จัดให้มี Foundation and bridging courses สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่สนใจเข้าเรียนต่อ แต่คุณวุฒิไม่เพียงพอ International Foundation Programme (IFP) เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมทางภาษาอังกฤษและทักษะจำเป็นสำหรับการเรียนต่อปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย International Bridging Programme for Postgraduate study (IBP) เป็นหลักสูตรเตรียมพร้อมก่อนเรียนปริญญาโทในมหาวิทยาลัย Graduate Certificate in Business เป็นหลักสูตรปรับพื้นฐานสำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิไม่ตรงกับเกณฑ์รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ระยะเวลาเรียน 15 สัปดาห์ พร้อมกับฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการศึกษาระดับปริญญาโท Foundation Certificate in English for Academic Purposes (FCEAP) เปิดรับผู้มีคุณวุฒิตามเกณฑ์รับสมัครแล้ว แต่ทักษะภาษาอังกฤษยังไม่ดีพอ Pre-sessional English เป็นอีกหลักสูตรที่ช่วยฝึกฝนภาษาอังกฤษและทักษะการเรียนในมหาวิทยาลัยทุกระดับ Preparing for Degree Study in Art, Design, Film, Music and Media เรียนพื้นฐานวิชาที่จำเป็นในแต่ละหลักสูตร Hertfordshire Institute of Business and Technology (HIBT) เปิดสอนโปรแกรมเชื่อมต่อ เน้นความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเข้ามหาวิทยาลัย

University of Hertfordshire, ฮาร์ตฟอร์ดเชียร์, เรียนต่อต่างประเทศ, เรียนนอก, เด็กนอก

ข้อมูลอีกด้านที่จะเขียนแนะนำไว้เป็นแนวทางเลือก คือ หลักสูตรยอดนิยมของบรรดานักศึกษาต่างชาติ โดยมากเป็นหลักสูตรวิชาเฉพาะ เป็นพื้นฐานการประกอบอาชีพ ตั้งแต่ระดับอนุปริญญาจนถึงหลักสูตร Honours degree ตัวอย่างเช่น BA (Hons) English Language for Commercial Communication หลักสูตร 1 ปี รับผู้เรียนจบอนุปริญญาสาขา English language เข้าเรียนต่อหลักสูตร Honours degree เป็นหลักสูตรที่นักศึกษาจะต้องเรียนเพื่อให้หน่วยกิตมากกว่าหลักสูตรแบบทั่วไป และจะต้องเขียนวิทยานิพนธ์ด้วย BA (Hons) International Business Administration หลักสูตร 1 ปี รับผู้เรียนจบอนุปริญญา 2 ปี ในสาขา Business หรือมีวุฒิเทียบเท่า และเรียนในระดับมหาวิทยาลัยนอกอังกฤษมาอย่างน้อย 1 ปี เข้าเรียนต่อหลักสูตร Honours degree BSc (Hons) Computer Science หลักสูตร 1 ปี รับผู้เรียนจบอนุปริญญาสาขา Computer Studies หรือ Software Engineering หรือมีคุณวุฒิเทียบเท่า เข้าเรียนต่อหลักสูตร Honours degree ผู้สนใจสามารถสมัครทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.herts.ac.uk ที่มา "การศึกษาวันนี้" ผู้เขียน : จิระนันต์

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus