"กราบเรียน" คำนี้ ใช้กับบุคคลใดได้บ้าง สำหรับการขึ้นต้นประโยคในราชการ

"กราบเรียน" คำนี้ ใช้กับบุคคลใดได้บ้าง สำหรับการขึ้นต้นประโยคในราชการ

รายการโหนกระแส เป็นที่พูดถึงอยู่หลายประเด็นเมื่อวานนี้ หนึ่งในนั้นคือ นายสนธิญา มักจะพูดคำว่า "กราบเรียน" อยู่บ่อยครั้ง จน หนุ่ม กรรชัย ต้องเอ่ยปากว่า "กราบเรียนจนผมจะเป็นพระอยู่แล้ว"

 11

มาดูกันว่า "กราบเรียน" แท้จริงแล้วใช้กับบุคคลสำคัญท่านไหนบ้าง?

 • ประธานองคมนตรี
 • นายกรัฐมนตรี
 • ประธานรัฐสภา
 • ประธานสภาผู้แทนราษฎร
 • ประธานวุฒิสภา
 • ประธานศาลฎีกา
 • ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
 • ประธานศาลปกครองสูงสุด
 • ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
 • ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 • ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือผู้ตรวจการแผ่นดิน
 • อัยการสูงสุด
 • รัฐบุรุษ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ กราบเรียน