มหิดลคว้าตำแหน่ง มหาวิทยาลัยดีที่สุดในไทย ติดอันดับ 601-800 ของโลก

มหิดลคว้าตำแหน่ง มหาวิทยาลัยดีที่สุดในไทย ติดอันดับ 601-800 ของโลก

Times Higher Education (THE) ได้ประกาศผลการ จัดอันดับมหาวิทยาลัยคุณภาพระดับโลก ประจำปี 2019 (Times Higher Education World University Rankings 2019) โดยมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นได้ติดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีอันดับที่ดีที่สุดของประเทศไทย โดยในปีนี้ติดอันดับอยู่ที่อันดับ 601-800 ของโลก

istock-464410900

โดยการจัดอันดับนั้น ได้วัดจากมหาวิทยาลัยทั่วโลกกว่า 1,250 แห่ง โดยวัดจากตัวเฉลี่ย 5 ด้านคือ Teaching (the learning environment) ร้อยละ 30, Research Citations (research influence) ร้อยละ 30, International outlook (staff, students and research) ร้อยละ 7.5 และ Industry income (knowledge transfer) ร้อยละ 2.5

istock-805225106

ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นมีอันดับดีที่สุดในไทยในตัวชี้วัดด้าน Teaching, Citations และ International Outlook อีกต่างหาก

istock-968086434

นอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัยไทยอีก 13 แห่ง ที่ได้รับการจัดอันดับในครั้งนี้ ดังนี้ อันดับที่ 801 – 1000 ได้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อันดับที่ 1001+ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus