5 อันดับ ตำแหน่งฝึกงาน ที่นักศึกษาต้องการฝึกงานมากที่สุด ในปี 2017

5 อันดับ ตำแหน่งฝึกงาน ที่นักศึกษาต้องการฝึกงานมากที่สุด ในปี 2017
S! Campus

สนับสนุนเนื้อหา

internship

การฝึกงานเป็นอีกทักษะหนึ่งที่สามารถทำให้ นิสิต นักศึกษา นั้นสามารถเรียนรู้เข้าใจ และชีวิตการทำงานที่แท้จริง เป็นประสบการณ์และเรียนรู้ตนเอง

ในปี 2017 ที่ผ่านมา บริษัท Internships Recruitment (Thailand) Co., Ltd. ได้สำรวจกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 รวมถึงนักศึกษาวิทยาลัยและนักเรียนอาชีวศึกษา ในประเทศไทย ที่อยู่ในช่วงฝึกงาน 9,315 คน 

ทาง Sanook! Campus นำผลสำรวจ 5 อันดับ ตำแหน่งฝึกงาน ที่นักศึกษาต้องการฝึกงานมากที่สุด ในปี 2017 ได้สำรวจกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 รวมถึงนักศึกษาวิทยาลัยและนักเรียนอาชีวศึกษาในประเทศไทย ที่อยู่ในช่วงฝึกงาน 9,315 คน (ข้อมูลในระบบออนไลน์ ตั้งแต่เดือน มกราคม – ธันวาคม ปี 2017) มีดังนี้

อันดับ 1 : การตลาดและประชาสัมพันธ์ 22.12%

อันดับ 2 : Computer / IT / Programmer 19.79%

อันดับ 3 : ครีเอทีฟ / สื่อและโฆษณา 18.51%

อันดับ 4 : กราฟิก / ออกแบบ 15.83%

อันดับ 5 : ธุรการ / ปฏิบัติการ / ประสานงาน / จัดซื้อ 12.97%

 internship1

จากผลสำรวจดังกล่าว ทำให้มองเห็นแนวโน้มของตลาดแรงงานว่าทั้ง 2 อาชีพที่นักศึกษาต้องการฝึกงานนั้นมีความสำคัญต่อธุรกิจและองค์กรในประเทศไทยเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรเล็กหรือใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชนก็ต้องการประสบความสำเร็จในยุคการค้าเสรี (Free Trade) ที่เปิดกว้างทางการตลาดมากขึ้น ภายใต้กรอบที่กำหนดโดยองค์กรการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) รวมถึงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่กำลังขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ธุรกิจ E-Commerce รวมถึงบริษัท Start Up มีมากขึ้นในปัจจุบัน โดยคาดการณ์มูลค่าแล้วสูงกว่าแสนล้านบาทต่อปี

 

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus