“ภูธร มาร์เก็ตติ้ง”

“ภูธร มาร์เก็ตติ้ง”

 


     วิทยาลัยการจัดการ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยมหิดล เตรียมจัดงานสัมมนาทางการตลาดเชิงอภิปราย ครั้งที่ 24 ขึ้นในหัวข้อเรื่อง “ภูธร มาร์เก็ตติ้ง” ล้วงลึกอินไซต์ สื่อแบบใด จับใจตลาดท้องถิ่น ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 13.00 -16.30 ที่ชั้น 6 (ห้อง 603) วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต

     ภายในงานจะมีการนำเสนอโอกาสทางการตลาดของผู้ประกอบการทั้งเล็ก (SMEs) กลาง และใหญ่ให้ทราบถึงประเภทสื่อและวิธีการสื่อสารกับคนต่างจังหวัดอย่างไร ให้เหมาะสมโดยภายในงานสัมมนามีประเด็นในการสัมมนา 4 ประเด็น คือ
1. ส่องพฤติกรรมรับสื่อคนต่างจังหวัด
2. เผยรูปแบบสื่อที่ใช่ สื่อแบบใดที่โดน
3. เจาะลึก คอนเทนท์ พิชิตใจแบบใดเข้าถึงง่าย และ
4. กลเม็ดเด็ด สื่ออย่างไรให้จับใจตลาดท้องถิ่น

     โดยการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้เป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านการตลาดที่เรียนมาตลอดหลักสูตร มีการวิจัยเชิงปริมาณและเก็บข้อมูลเชิงลึกทั้ง 4 ภาค เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การจัดงานสัมมนาทางการตลาดในครั้งนี้ คาดหวังจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 100 ท่าน ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก (SMEs) กลางและใหญ่สื่อมวลชนด้านการตลาดและการศึกษา นักการตลาดและนักวิชาการ อาจารย์ บุคคลทั่วไปและอาชีพอิสระที่สนใจ

     สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://www.zipeventapp.com/e/phutorn-marketing


[Advertorial]

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus