ข่าวดี!! คนชอบภาษาอิตาเลี่ยนรัฐบาลมีทุนให้

ข่าวดี!! คนชอบภาษาอิตาเลี่ยนรัฐบาลมีทุนให้
www.eduzones.com

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐบาลอิตาลีประกาศให้ทุนแก่ผู้สมัครทั้งในประเทศและนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2015/2016 เป็นทุน 3,6 และ 9 เดือน เรียนภาษา วัฒนธรรม การทำวิจัย และการสอนภาษาอิตาเลี่ยน ต่อมาเพิ่มเป็นทุนที่พิจารณา

โดยแต่ละมหาวิทยาลัย ทั้งทุนด้านศิลปะ ดนตรี ทุนระดับโท เอก โครงการวิจัยร่วมหมดเขตรับสมัคร 13พ.ค.2015

ข่าวดี!! คนชอบภาษาอิตาเลี่ยนรัฐบาลมีทุนให้ข่าวดี!! คนชอบภาษาอิตาเลี่ยนรัฐบาลมีทุนให้

กระทรวงต่างประเทศของอิตาลีประกาศให้ทุนในชื่อ Italian Government Scholarships for Foreign and IRE Students in Italy, 2015-2016 ส่วนใหญ่เป็นทุนระยะสั้น ไม่เกิน 1 ปี ส่วนกรณีทุนสำหรับครูสอนภาษาอิตาเลียน มีระยะเวลา 1 เดือน โดยคุณสมบัติสำคัญอย่างหนึ่งของผู้สมัคร ต้องมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับภาษาอิตาเลี่ยนมาบ้าง

โดยสรุปการให้ทุนครั้งนี้แบ่งเป็นประเภทหลัก ๆ ดังต่อไปนี้

- Postgraduate University courses

- Master's Degree courses

- PhD Courses

- Specialisation Schools

- Research under academic supervision

- Courses of Higher Education in Art, Music and Dance (AFAM),

- Advanced Courses on Italian language and culture

ผู้สนใจสามารถสมัครขอทุนในระบบออนไลน์ ภายใน 13 พฤษภาคม 2015 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง..,
http://www.esteri.it/MAE/EN/Ministero/Servizi/Stranieri/Opportunita/BorseStudio_stranieri.htm

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ อิตาลี