′จุฬาลงกรณ์-มหิดล-เชียงใหม่′ ติดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ′ฮาร์วาร์ด-สแตนฟอร์ด-เอ็มไอที′เจ๋งสุด3อันดับโลก

′จุฬาลงกรณ์-มหิดล-เชียงใหม่′ ติดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ′ฮาร์วาร์ด-สแตนฟอร์ด-เอ็มไอที′เจ๋งสุด3อันดับโลก
มติชน

สนับสนุนเนื้อหา

วันที่ 5 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์จัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (CWUR) ประจำปี 2557 ได้รายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของโลก ซึ่งปรากฎว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศไทย และติดอันดับที่ 49 ของภูมิภาคเอเชีย และอันดับ 283 ของโลก

สำหรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก โดย CWUR ในปีนี้ มหาวิทยาลัยที่ติด 3 อันดับแรกของโลก ได้แก่ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด , มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด และสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเส็ตต์ หรือเอ็มไอที ตามลำดับ

โดยมหาวิทยาลัยไทยที่ติดอันดับโลก นอกเหนือจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับที่ 550 และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันดับที่ 871

ทั้งนี้ ตัวดัชนีชี้วัดในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ทาง CWUR พิจารณาจากคุณภาพการศึกษา การมีงานทำของบัณฑิต ผลงานของคณาจารย์ที่ได้รับรางวัล การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของคณาจารย์ และการที่ผลงานไปปรากฏในวารสารต่าง ๆ การอ้างอิง ดัชนีผลกระทบ ตลอดจนการจดสิทธิบัตร

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus