ใครผิด ? รถนำขบวนขอผ่านสัญญาณไฟแดง ชนกะบะ ที่เชียงใหม่ เจ็บ 2

ใครผิด ? รถนำขบวนขอผ่านสัญญาณไฟแดง ชนกะบะ ที่เชียงใหม่ เจ็บ 2
S! Auto

สนับสนุนเนื้อหา

     เกิดเหตุรถนำขบวนขอผ่านสัญญาณไฟแดง บริเวณแยกแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ แต่ขณะที่ขับผ่านแยกไฟแดง มีรถกระบะขับตรงมา ทำให้รถนำขบวนชนกับรถกระบะ ทำให้มีผู้บาดเจ็บ 2 คน

     ผู้ใช้ชื่อเพจ Rossdee Likeyou โพสต์คลิปพร้อมข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เมื่อวันที่ 19 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยระบุว่า วันนี้เวลาประมาณ 16.00 น. เกิดอุบัติเหตุรถนำขบวนขอผ่านสัญญาณไฟแดง แยกแม่โจ้ ทำให้เกิดอุบัติเหตุชนกับรถกะบะที่ขับตรงมา

 

 

 

     ทั้งนี้ภาพเหตุการณ์ภายในคลิปแสดงให้เห็นว่า ขณะที่สัญญาณไฟเขียวฝั่งรถยนต์ของที่ถ่ายคลิปขึ้นรถกำลังเคลื่อนตัวผ่านแยกแม่โจ้ ปรากฎว่ามีรถยนต์นำขบวนสีขาวเปิดสัญญาณไซเรนขอผ่านแยกไฟแดง แต่มีรถยนต์กระบะฝั่งที่สัญญาณไฟจราจรสีเขียวขึ้นขับผ่านแยกมาพอดี ทำให้รถยนต์นำขบวนชนกับรถกระบะ ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ 2 คน

     หลังจากที่มีการโพสต์คลิปดังกล่าว มีการแชร์คลิปต่อไปยังเพจ เรารักด่านตรวจ ด้วย ซึ่งมีผู้เข้ามาแสดงความเห็นจำนวนมาก โดยส่วนหนึ่งคาดว่ารถยนต์นำขบวนในคลิป อาจเป็นรถยนต์ของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ พร้อมตั้งคำถามว่าเหตุการณ์นี้ใครเป็นคนผิด โดบส่วนใหญ่แสดงความเห็นว่า รถนำขบวนเป็นฝ่ายผิด เพราะฝ่าไฟแดง และตำรวจควรเป็นผู้รับผิดชอบ เพราะไม่กั้นรถยนต์ หรือไม่เปิดสัญญาณไฟแดงฝั่งรถกระบะ ทำให้เกิดอุบัติเหตุ     ทั้งนี้ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ลักษณะที่ 7 เรื่องรถฉุกเฉิน มาตรา 75 ระบุไว้ดังนี้

     มาตรา ๗๕ ในขณะที่ผู้ขับขี่ขับรถฉุกเฉินไปปฏิบัติหน้าที่ ผู้ขับขี่มีสิทธิดังนี้

     (๑) ใช้ไฟสัญญาณแสงวับวาบ ใช้เสียงสัญญาณไซเรน หรือเสียงสัญญาณอย่างอื่นตามที่อธิบดีกําหนดไว้
     (๒) หยุดรถหรือจอดรถ ณ ที่ห้ามจอด
     (๓) ขับรถเกินอัตราความเร็วที่กําหนดไว้
     (๔) ขับรถผ่านสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรใด ๆ ที่ให้รถหยุด แต่ต้องลดความเร็วของรถให้ช้าลงตามสมควร
     (๕) ไม่ต้องปฏิบัติตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือข้อบังคับการจราจรเกี่ยวกับช่องเดินรถ ทิศทางของการขับรถหรือการเลี้ยวรถที่กําหนดไว้ ในการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ผู้ขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวังตามควรแก่กรณี

     มาตรา ๗๖ เมื่อคนเดินเท้า ผู้ขับขี่ หรือผู้ขี่หรือควบคุมสัตว์เห็นรถฉุกเฉินในขณะปฏิบัติหน้าที่ใช้ไฟสัญญาณแสงวับวาบ หรือได้ยินเสียงสัญญาณไซเรน หรือเสียงสัญญาณอย่างอื่นตามที่อธิบดีกําหนดไว้คนเดินเท้า ผู้ขับขี่หรือผู้ขี่หรือควบคุมสัตว์ต้องให้รถฉุกเฉินผ่านไปก่อนโดยปฏิบัติดังต่อไปนี้

     (๑) สําหรับคนเดินเท้าต้องหยุดและหลบให้ชิดขอบทาง หรือขึ้นไปบนทางเขตปลอดภัย หรือไหล่ทางที่ใกล้ที่สุด
     (๒) สําหรับผู้ขับขี่ต้องหยุดรถหรือจอดรถให้อยู่ชิดขอบทางด้านซ้ายหรือในกรณีที่มีช่องเดินรถประจําทางอยู่ทางด้านซ้ายสุดของทางเดินรถต้องหยุดรถหรือจอดรถให้อยู่ชิดช่องเดินรถประจําทาง แต่ห้ามหยุดรถหรือจอดรถในทางร่วมทางแยก
     (๓) สําหรับผู้ขี่หรือควบคุมสัตว์ต้องบังคับสัตว์ให้หยุดชิดทาง แต่ห้ามหยุดในทางร่วมทางแยก

     ในการปฏิบัติตาม (๒) และ (๓) ผู้ขับขี่และผู้ขี่หรือควบคุมสัตว์ต้องรีบกระทํา โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทําได้และตเองใชเความระมัดระวังตามควรแก่กรณี


     ที่มา VoiceTV